ZLZ

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Kompletny wniosek do wpisu ZLZ do ewidencji składa się z: prawidłowo wypełnionego wniosku podmiotu prowadzącego zlz o wpis, regulaminu zlz i odpowiedniego oświadczenia kierownika oraz właściwej opłaty za wpis, zgodnie z rozporządzeniem (gabinet i przychodnia 300,-, pozostałe 600,-) – dokumenty do pobrania niżej w zakładce ZLZ, opłatę można wpłacić na konto Izby z dopiskiem „za wpis zlz”. Dodatkowo należy przedłożyć wydruk z CEIDG lub kopie KRS (w przypadku osób prawnych) oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu (kopie umowy najmu/dzierżawy lokalu lub oświadczenie o prawie własności). W celu dokonania zmiany we wpisie do ewidencji zlz , jak i zgłoszenie zmian, które zaszły w zakładzie leczniczym dla zwierząt (godziny pracy, rodzaj świadczonych usług itp.) należy do biura Izby złożyć powiadomienie o zmianie w regulaminie i jednobrzmiący nowy regulamin zlz (oba dokumenty do pobrania niżej). W przypadku zmiany adresu siedziby zlz – oprócz ww. dokumentów również wydruk z CEIDG lub wyciąg z KRS, w którym uwzględnione zostały zmiany. W przypadku zmiany kierownika zlz – dodatkowo należy złożyć oświadczenie podpisane przez kierownika zlz (druk do pobrania niżej) Za zmiany we wpisie do ewidencji, pobierana jest opłata w wysokości 50% opłaty za wpis (gabinet i przychodnia 150,- pozostałe 300,-) – zgodnie ze zmianą ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. Opłata nie jest pobierana, gdy zmiana dotyczy godzin świadczenia usług, zakresu świadczonych usług, spraw dotyczących formy prowadzenia dokumentacji czy przeprowadzanych szkoleń. Wykreślenie zlz z ewidencji dokonuje się na pisemny wniosek podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt. Do wniosku należy dołączyć wydruk z CEIDG lub KRS (w przypadku osób prawnych) o wykreśleniu działalności lub dokonanej zmianie (wniosek do pobrania niżej). Wypis z ewidencji zlz wydawany jest każdorazowo, bezpłatnie na pisemny wniosek podmiotu prowadzącego lub kierownika ZLZ – wniosek do pobrania niżej. Do każdego z ww. wniosków należy dołączyć podpisane oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (też do pobrania).

Załączniki do pobrania

Śląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4

32 726 15 07

795 509 483

668 351 759

668 211 493

biuro@izbawetkatowice.pl

NIP: 634-17-59-255

ING Bank Śląski: 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Facebook

i

Posiedzenia Rady

Fundacja Lekarzy Weterynarii Senior

Konferencje, szkolenia, kursy i inne spotkania

Newsletter

 

Zapisz się na nasz newsletter. Podaj swój adres email