Paszporty

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Aby zostać wpisanym do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących (pies, kot, fretka) należy przesłać do Izby wypełniony wniosek (do pobrania poniżej), mieć opłacone składki członkowskie na bieżąco
w samorządzie zawodowym, być wpisanym do regulaminu zlz, jako lekarz weterynarii wykonujący zawód w tym zlz, zlz winien być wyposażony w czytnik mikroczipów (we wniosku należy wpisać NUMER SERYJNY czytnika), znać przepisy prawa dotyczące wystawiania paszportów. We wniosku należy wpisać indywidualny adres e-mail, by móc zalogować się do bazy WetSystems w celu wprowadzania danych z paszportu.

W przypadku zmiany nazwiska, adresu zlz, miejsca wykonywania zawodu lek.wet., czy też zaprzestania wykonywania zawodu lekarz weterynarii winien jest złożyć stosowny wniosek o dokonanie zmian w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów. Gotowe wzory wniosków znajdują się poniżej w zakładce Paszporty.

W przypadku zaprzestania wykonywania zawodu w zlz, w którym lekarz weterynarii wystawiał paszporty i pozostały na stanie czyste druki paszportów, lekarz może wystąpić do Śl.I.L-W. o przepisanie druków na innego lekarza wykonującego zawód i wpisanego do cytowanego rejestru z tego zlz. Wniosek do pobrania poniżej. W przypadku niemożności przepisania (nie ma drugiego lekarza upoważnionego) lekarz weterynarii lub ostatecznie podmiot prowadzący musi czyste druki zwrócić do biura Izby.

Do każdego z ww. wniosków należy dołączyć również podpisane oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na doręczanie pism
w postępowaniu administracyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (też do pobrania).

Załączniki do pobrania

Wniosek lekarza weterynarii o wpis do rejestru lekarzy uprawnionych do wystawiania paszportów

Wniosek o wygaszenie upoważnienia – zaprzestanie wykonywania zawodu

Wniosek o zmianę upoważnienia do wystawiania paszportów – zmiana nazwiska

Wniosek o zmianę upoważnienia do wystawiania paszportów – zmiana adresu zlz

Wniosek o zmianę upoważnienia do wystawiania paszportów – zmiana zlz

Wniosek o zmianę upoważnienia – drugi zlz

Wniosek o unieważnienie paszportów

Wniosek o zmianę daty wystawienia paszportu

Wniosek o zmianę błędnej treści w WetSystems

Śląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4

32 726 15 07

795 509 483

668 351 759

668 211 493

biuro@izbawetkatowice.pl

NIP: 634-17-59-255

ING Bank Śląski: 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Facebook

i

Posiedzenia Rady

Fundacja Lekarzy Weterynarii Senior

Konferencje, szkolenia, kursy i inne spotkania

Newsletter

 

Zapisz się na nasz newsletter. Podaj swój adres email