Prawo farmaceutyczne

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Prawo farmaceutyczne

E

Dokumentacja obrotu detalicznego

E
Rozporządzenie w sprawie kategorii stosowania produktu
E
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego
E
Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych
E
Rozporządzenie w sprawie warunków jakie powinny spełniać podmioty
E
Rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych
E

Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji

E

Ustawy

E

Rozporządzenia

E

Regulaminy

E

Prawo dot. paszportów

E

Uchwały KRL-W i Rady Śl.I.L-W.

E

Prawo farmaceutyczne

E

Kodeks etyki

Śląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4

32 726 15 07

795 509 483

668 351 759

668 211 493

biuro@izbawetkatowice.pl

NIP: 634-17-59-255

ING Bank Śląski: 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Facebook

i

Posiedzenia Rady

Fundacja Lekarzy Weterynarii Senior

Konferencje, szkolenia, kursy i inne spotkania