Nasze starania w sprawie podejmowania uchwał elektronicznie

Nasze starania w sprawie podejmowania uchwał elektronicznie Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwróciła się z wnioskiem do Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego o podjęcie wspólnych działań legislacyjnych zmierzających do ustanowienia przepisów pozwalającym...