Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Podstawa prawna – art. 2d, ust.1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych – „W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarz weterynarii składa okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej, na terenie której zamierza wykonywać zawód, wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz przedstawia odpowiednie dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie…”

Poniżej wykaz dokumentów, które należy złożyć w biurze Izby:

  • wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu (druk do pobrania poniżej),
  • dyplom lub odpis dyplomu zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt.2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2023r., poz. 154, tj.) (nie zaświadczenie!),
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo – do wglądu (biuro sporządza odpis),
  • zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że ze względu na stan zdrowia osoba składająca wniosek może wykonywać zawód lekarza weterynarii (art.2 ust. 1, pkt. 4) ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. 2023, poz.154, tj.) – bezterminowe, dla Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
  • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełnych praw publicznych (druk do pobrania poniżej),
  • kartę rejestracyjną (druk do pobrania poniżej),
  • potwierdzenie wniesienia pierwszej składki w wysokości 150 zł (w przypadku składania dokumentów osobiście w biurze pierwszą składkę można wpłacić na miejscu kartą),
  • oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Śląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4

32 726 15 07

795 509 483

668 351 759

668 211 493

biuro@izbawetkatowice.pl

NIP: 634-17-59-255

ING Bank Śląski: 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Facebook

i

Posiedzenia Rady

Fundacja Lekarzy Weterynarii Senior

Konferencje, szkolenia, kursy i inne spotkania

Newsletter

 

Zapisz się na nasz newsletter. Podaj swój adres email