Ubezpieczenia

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Ubezpieczenie na życie

E
Wypis z dowodu osobistego
E
Wniosek o wypłatę świadczenia
E
Oferta ubezpieczenia grupowego
E
Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC

E

Umowa ubezpieczeniowa 2024

E

Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych

E

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes&Podróż

E

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności

Śląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4

32 726 15 07

795 509 483

668 351 759

668 211 493

biuro@izbawetkatowice.pl

NIP: 634-17-59-255

ING Bank Śląski: 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Facebook

i

Posiedzenia Rady

Fundacja Lekarzy Weterynarii Senior

Konferencje, szkolenia, kursy i inne spotkania