Przeniesienie na teren innej Izby

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

W przypadku przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej Izby należy wypełnić zamieszczony poniżej wniosek
i przesłać go do macierzystej Izby w celu uzyskania stosownych potwierdzeń (dokonane przez ROZ, Przewodniczącego Sądu oraz osoby upoważnionej przez Prezesa Rady w sprawie niezalegania ze składkami członkowskimi), po czym biuro Izby prześle go do Izby wskazanej w nagłówku.

W przypadku przeniesienia na teren Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej należy wpłacić pierwszą składkę w wysokości 150 zł na konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387 (zostanie ona zaksięgowana za właściwy miesiąc zgodnie z zapisem uchwały). W przypadku przeniesienia do innej Izby należy sprawdzić warunki bezpośrednio w tej Izbie (Strony Izb lekarsko weterynaryjnych)

Podstawa – uchwała KRLW nr 12/V/2009 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie trybu postępowania w związku z przeniesieniem się lekarza weterynarii do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (też do pobrania).

Załączniki do pobrania

Śląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4

32 726 15 07

795 509 483

668 351 759

668 211 493

biuro@izbawetkatowice.pl

NIP: 634-17-59-255

ING Bank Śląski: 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Facebook

i

Posiedzenia Rady

Fundacja Lekarzy Weterynarii Senior

Konferencje, szkolenia, kursy i inne spotkania

Newsletter

 

Zapisz się na nasz newsletter. Podaj swój adres email