Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Sprawdź swoje konto składkowe w bazie .WETFIN

Informujemy wszystkich lekarzy weterynarii, członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, że jest możliwość samodzielnego kontrolowania swojego konta składkowego. W tym celu należy zalogować się do systemu .WETFIN, zgodnie z instrukcją wpisując: wynik działania matematycznego, jako login swój numer PWZ (LW i pięć cyfr, wpisane bez spacji) i hasło utworzone również zgodnie z zaleceniami. Jedynym warunkiem korzystania z tego udogodnienia jest zgłoszenie do biura izby aktualnego, indywidualnego adresu e-mail.

Ikonka (logo Śl.I.L-W) do wejścia do sytemu znajduje sie po lewej stronie ekranu naszej strony internetowej, tuż pod paskiem zakładek.

 

Zasady udzielania informacji dotyczących przemieszczania zwierząt domowych

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii:

Z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań dotyczących zasad i warunków przemieszczania zwierząt domowych do/z Polski oraz długie oczekiwanie na połączenie telefoniczne uprzejmie informujemy, że aktualnie informacje dotyczące tego tematu są udzielane wyłącznie pisemnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej).

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z informacjami dostępnymi pod podanymi linkami. W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temat wiadomości: gatunek zwierzęcia, kraj pochodzenia/ przeznaczenia i cel podróży.

Wszelkie informacje dotyczące przemieszczania zwierząt domowych są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi oraz na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation_en . Dodatkowo pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/english/travelling dostępne są przewodniki w innych wersjach językowych (PL,EN,RU).

Termin wrześniowego posiedzenia Rady Śl.I.L-W.

Wrześniowe posiedzenie Rady Śl.I.L-W. zaplanowane jest na 29 września 2020 r. (wtorek).

Wszelkie sprawy, wnioski i dokumenty, które winny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy dostarczyć do biura Izby (poczta, skrzynka pocztowa umieszczona na bramie wjazdowej do siedziby Izby, we wtorki i czwartki między 9.oo a 13.oo okienko podawcze w biurze Izby) do dnia 22 września 2020 r. (do godz. 14.oo). Dokumenty złożone po tym terminie będa rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie powyższych terminów.

Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W. - wyniki

Infromujemy, że Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok 2019 przeprowadzony w trybie obiegowym, polegający na zdalnym przegłosowaniu czterech uchwał: w sprawie przyjęcia regulaminu Zjazdu, w sprawie przyjęcia sprawozdań organów i udzieleniu absolutorium Radzie Śl.I.L-W., w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na okres od IV 2020 do III 2021 i w sprawie budzetu na rok 2020 był ważny i uprawniony do podejmowania uchwał. W głosowaniu bowiem wzięło udział 53 delegatów z 92, czyli frekwencja wyniosła 57,6%

Po podpisaniu uchwał zostaną one opublikowane na naszej stronie.

Tym samym informujemy, że miesięczna składka członkowska na okres od IV 2020 do III 2021 wynosi 45 zł od każdego lekarza weterynarii, członka Śl.I.L-W.wykonującego zawód (posiadającego PWZ). Pierwsza składka dla lekarzy weterynarii występujących o stwierdzenie PWZ i wpis do rejestru lek. wet. Śl.I.L-W. wynosi 150 zł, a dla lekarzy weterynarii posiadających PWZ, a przenoszących się do Śl.I.L-W., w związku z miejscem wykonywania zawodu wynosi 75 zł.

Odstępuje się nadal od pobierania składki członkowskiej od emerytów lub rencistów niewykonujących zawód, pod warunkiem wniesienia odpowiedniego w tej sprawie wniosku wraz z oświadczeniem o niewykonywniu zawodu, kserokopii decyzji z ZUS o przyznaniu świadczenia i innych załączników. Nie jest to więc czynność z automatu lub dobrowolne zaprzestanie opłacania składki. 

Wszelkiego rodzaju zwolnienia, obniżenia wysokości składki lub umarzenie czy rokładanie na raty powstałego ewentualnego zadłużenia w opłacaniu składki członkowskiej nastepuje na zasadach opisanych w uchwale dot. składki.

Komunikat 2 w sprawie pracy biura

W związku ze stanem epidemii, wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i na podstawie zarządzenia nr 2/VII/2020 Prezesa Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informujemy, że zmienione zostają zasady dotyczące załatwiania spraw w biurze Izby Śl.I.L-W.

Od 18 maja 2020 r. we wtorki i w czwartki, w godz. 9.oo - 13.oo będzie można osobiście złożyć gotowe dokumenty czy wnioski (bez możliwości ich poprawiania, sprawdzania czy wypełniania na miejscu) w specjalnie do tego przystosowanym stanowisku - wejscie główne do budynku - czy odebrać zamówione telefonicznie lub internetowo, i opłacone wcześniej, paszporty (ew. płatność wyłącznie kartą). Powyższe czynności mogą być wykonane WYŁĄCZNIE po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tylko przez osoby zdrowe (nie mające objawów typu: kaszel, katar, gorączka), z zachowaniem zalecanych środków ochrony osobistej - maseczki na twarzy, rękawiczki.

Wszelkie inne sprawy (opłata składek, opłaty za wpisy lub zmiany w ewidencji zlz, sprawy dotyczące paszportów) będą załatwiane nadal wyłącznie elektronicznie lub telefonicznie.  

32 726 15 07, 668 351 759, 668 211 493 - w robocze dni tygodnia w godz. 9.oo-14.oo
lub mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do odwołania.

Pracownicy biura pracują w siedzibie Izby lub w systemie zdalnym, odbierając Państwa telefony, wg schematu jak wyżej, obsługując pocztę elektroniczną i tradycyjną oraz na bieżąco dokonując zmian w WetSystemie. Przygotowywane są również wszystkie niezbędne zaświadczenia, wypisy z ewidencji i pozostałe pisma.

Paszporty można nabywać cały czas poprzez formularz zamówieniowy na stronie Śl.I.L-W. (płatność przelewem), wnioski i pisma prosimy wysyłać pocztą tradycyjną, skany drogą mailową (celem ichwstępnej weryfikacji) lub wrzucać do skrzynki pocztowej zawieszonej na bramie wjazdowej do siedziby Izby.

pdf small zarządzenie