Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Wybory Prezydium Rady Śl.I.L-W. i w organach Śl.I.L-W.

W dniu 30.09.2021 r. na wspólnym (z pozostałymi organami) posiedzeniu Rady Śl.I.L-W. zostało wybrane Prezydium Rady w składzie:

lek. wet. Konrad KUCZERA - Wiceprezes

lek. wet. Krzysztof ORLIK - Wiceprezes

lek. wet. Ireneusz GEWALD - Skarbnik

lek. wet. Magdalena HAŁA-STĘPIEŃ - Sekretarz

lek. wet. Zbigniew KRYSZTOFIAK - członek Prezydium

lek. wet. Natalia MAJEWSKA - członek Prezydium

wśród zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śl.I.L-W.:

I zastępcą ROZ został wybrany lek. wet. Michał KARASEK

spośród członków Sądu Śl.I.L-W. zostali wybrani:

dr n.wet. Zbigniew BLIMKE - Przewodniczący Sądu

lek. wet. Violetta OLENDER - Wiceprzewodnicząca Sądu

dr n.wet. Janusz ZWIĄZEK - Wiceprzewodniczący Sądu

w Komsji Rewizyjnej Śl.I.L-W. zostali wybrani:

lek. wet. Karolina MICHALEC - Przewodnicząca KR

lek. wet. Maria GRYNIUK - Wieceprzewodnicząca KR

lek. wet. Ilona JEZIORSKA-FORNAL - Wiceprzewodnicząca KR

lek. wet. Dariusz OSADCÓW - Sekretarz KR

Wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

 

Pierwsze robocze posiedzenie Rady Śl.I.L-W. VIII kadencji

Najbliższe, pierwsze robocze posiedzenie Rady Śl.I.L-W. odbędzie się 28 października 2021 r. (czwartek).

Wszelkie dokumenty, wnioski i sprawy, które mają być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy składać/przesłać/dostarczyć do dnia 20 października (środa) do godz. 17tej - decyduje data wpływu do biura Rady, a nie data wysłania. Dokumnety można wysłać pocztą (kurierem), dostarczyć do biura w godzinach pracy biura lub wrzucić (zabezpieczone przez przemoknięciem, gdyż wiatr nieraz otwiera wieko skrzynki) do skrzynkii umieszczonej na ogrodzeniu siedziby.

Infromujemy też, że z przyczyn od nas niezależnych, data może ulec zmianie, ale wtedy o tym niezwłocznie poinformujemy na stronie.

Komunikat GIF- recepty

Poniżej zamieszczamy komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 19.07.2021r.  w sprawie dystrybucji unikalnych numerów identyfikujących receptę.

 

komunikat GIF

Komunikat WIF - recepty

Poniżej zamieszczamy pismo Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wraz z komunikatem w sprawie weterynaryjnych numerowanych recept na środki odurzające i psychotropowe.

pdf small Pismo

pdf small Komunikat

html small link do wniosku o przydział unikalnych numerów identyfikacyjnych recepty na leki kategorii dostępności "Rpw" -lekarze weterynarii 

html small link do wniosku o przydział unikalnych numerów identyfikacyjnych recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności innej niź "Rpw"