Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Zaproszenie na XVI kongres "Problemy w rozrodzie małych zwierząt-płodność, ciąża, noworodek" 24-25.09.2022 r.

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Katedra Rozrodu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Towarzystwo Biologii Rozrodu - organizatorzy kongresu, zapraszają wszystkich lekarzy weterynarii zajmujących się i chcących zajmować się rozrodem małych zwierząt na XVI kongres "Problemy w rozrodzie małych zwierząt - płodność, ciąża, noworodek".

Szczegóły na stronie https://link.freshmail.mx/p/pb00old71w/zdw31l2q2e

 

Uwaga! Chroń swoje mienie!

Uwaga!
Do Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej został zgłoszony przypadek kradzieży pieniędzy przez osobę odbywającą obowiązkowe praktyki w zakładzie leczniczym dla zwierząt znajdującym się na terenie województwa śląskiego. Kradzież dotyczyła zarówno pieniędzy z portfeli pracowników (przechowywanych w pomieszczeniu socjalnym) jak i z kasy zlz.
Rada Śl.I.L-W. ostrzega i uczula, by zwracać szczególną uwagę, zarówno na sposób przechowywania gotówki prywatnej, jak i służbowej, a także na leki, w tym szczególnie na leki psychotropowe (ich przechowywanie, dostęp), recepty i pieczątki imienne lekarzy weterynarii.

Przedwakacyjne posiedzenie Rady Śl.I.L-W.

Przedwakacyjne posiedzenie Rady  Śl.I.L-W.,
odbędzie się 27 czerwca 2022 (poniedziałek) 

W związku z powyższym termin na składanie dokumentów na to posiedzenie upływa z dniem 20 czerwca 2022 (godz. 14.oo) - decyduje data wpływu do biura Rady, a nie data wysłania. Dokumenty można wysłać pocztą (kurierem), dostarczyć do biura w godzinach pracy biura lub wrzucić (zabezpieczone przez przemoknięciem, gdyż wiatr nieraz otwiera wieko skrzynki) do skrzynki umieszczonej na ogrodzeniu siedziby, za pomocą skrzynki ePUAP.

By usprawnić procedowanie prosimy o przesłanie najpierw skanów dokumentów do sprawdzenia drogą elektroniczną, a po zaakceptowaniu dostarczenie W OKREŚLONYM TERMINIE kompletu dokumnetów z usuniętymi ew. uchybieniami.