Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Posiedzenie Rady Śl.I.L-W. w lutym 2020r.

Lutowe posiedzenie Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się  25 lutego 2020r. (wtorek)

Dokumenty, wnioski i sprawy, które powinny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy składać (przesyłać) do dnia 18 lutego 2020r. 
(liczy się termin wpływu do biura Rady, a nie data stempla pocztowego)

 

Projekt nowego Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

Zgodnie z sugestią Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie prosimy lekarzy weterynarii - członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o zapoznanie się z projektem nowego Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii i przesyłanie uwag na adres biura Śl.I.L-W. do dnia 18 lutego 2020 r.

doc small projekt Kodeksu

Przekaż 1% podatku na rzecz lek. wet. Aleksandry Mądry

Szanowni Państwo, na wniosek Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zamieszczamy prośbę o przekazanie 1% podatku na rehabilitację lekarza weterynarii Aleksandry Mądry, ich członkini. W lutym 2019 roku, w wieku 34 lat, jadąc na studia specjalizacyjne do Wrocławia, uległa ciężkiemu wypadkowi samochodowemu. Stan był krytyczny, ale dzięki pomocy wybitnych lekarzy, fizjoterapeutów i najbliższych udało się Ją ustabilizować, a potem wybudzić ze śpiączki. Lek. wet. Ola nie może jeszcze poruszyć rękami czy nogami i na nowo musi nauczyć się funkcjonować. Jest dzielna i walczy, ale też potrzebuję trochę pomocy. 

Więcej informacji: https://www.wartojestpomagac.pl/podopieczny/Ola-mądry

https://www.facebook.com/BudzimyOle/

Są możliwe także wpłaty celowe na konto FUNDACJI NA RZECZ POMOCY LEKARZOM WETERYNARII I ICH RODZINOM na nr konta 67 1240 2018 1111 0010 2849 8525 z dopiskiem „dla Aleksandry Mądry".

jpg small plakat

Pismo GIW w sprawie dostępności leków

Poniżej zamieszczamy pismo z GIW do KRL-W dotyczące opublikowania przez Europejską Agencję Leków (EMA) dokumentu pt. „Wytyczne dotyczące dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa o kwestiach związanych z dostępnością leków zalecenia dla właściwych organów krajowych UE w celu zapewnienia odpowiednich informacji publicznych”.

treść pisma

Komunikat 3 w sprawie wycieczki do Wilna - wpłata zaliczki.

Wpłata zaliczki - zasady, termin.

Po koniecznych uzgodnieniach i sporządzeniu wstępnego kosztorysu dotyczącego wycieczki do Wilna, Rada Śl.I.L-W. ustaliła, że można od dzisiaj (14.01.2020) wpłacać zaliczki na poczet wycieczki w wysokości 200 zł od osoby. Dotyczy to osób, które zostały wpisane na listę główną (nie rezerwową).

Termin wpłaty zaliczki - do 15 marca 2020r.

Niewpłacenie zaliczki przez osobę zapisaną skutkować będzie skreśleniem jej z tej listy i wpisaniem w to miejsce osoby z listy rezerwowej (o czym zainteresowane strony zostaną powiadomione). 
W nieprzekraczającym terminie do 31.03.2020r. będzie można także zrezygnować z udziału w wycieczce z gwarancją zwrotu wpłaconej zaliczki. Po tym terminie zaliczka nie będzie zwracana, oczywiście za wyjątkiem przypadków losowych, nieprzewidzianych wcześniej.

Wpłat należy dokonywać na konto: ING Bank Śląski S.A. 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387 (konto główne, na które wpłacane są składki członkowskie), ale koniecznie z dopiskiem "zaliczka na wycieczkę do Wilna, imię i nazwisko uczestnika/inicjały imion i nazwisko uczestników".