Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Grudniowe posiedzenie Rady

Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Śl.I.L-W. odbędzie się 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek).

Wszelkie dokumenty, wnioski i sprawy, które mają być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy składać/przesłać/dostarczyć do dnia 13 grudnia (poniedziałek) do godz. 14tej - decyduje data wpływu do biura Rady, a nie data wysłania. Dokumenty można wysłać pocztą (kurierem), dostarczyć do biura w godzinach pracy biura lub wrzucić (zabezpieczone przez przemoknięciem, gdyż wiatr nieraz otwiera wieko skrzynki) do skrzynki umieszczonej na ogrodzeniu siedziby.

Infromujemy też, że z przyczyn od nas niezależnych, data może ulec zmianie, ale wtedy o tym niezwłocznie poinformujemy na stronie.

Komunikat GLW w sprawie sprzedaży weterynaryjnych produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii

Poniżej link do komunikatu GLW w sprawie zasad, które wchodzą w życie 28 stycznia 2022 roku (zgodnie z treścią art. 104 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE) dotyczących sprzedaży detalicznej na odległość weterynaryjnych produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii  (OTC).

 

html small https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Rozporzadzenie-wykonawcze-Komisji-UE-20211904-dotyczace-sprzedazy-detalicznej-weterynaryjnych-produktow-leczniczych-na-odleglosc/idn:1911

Aktualizacja adresów e-mail

W związku z przygotowaniem realizacji apeli Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii dotyczących między innymi pakietów medycznych dla lekarzy weterynarii, członków ich rodzin, współpracowników, a także uruchomienia newslettera zwracamy się z gorącą prośbą o sprawdzenie w biurze Izby lub nadesłanie aktualnych adresów e-mail.