Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Nekrolog - zmarł lek. wet. Wojciech John

 

Z  ogromnym żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 03.04.2021 r. zmarł, przeżywszy 63 lat

lek. wet. Wojciech John
członek Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku
wieloletni pracownik PIW w Częstochowie.
 
         Pogrzeb Zmarłego Kolegi odbędzie się 10 kwietnia 2021 r
     (sobota) o 11.oo w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa,
                 Częstochowa Stradom, ul. Kościelna 53/63
      Pochówek w grobie rodzinnym na cmentarzu na Stradomiu
                                       ul. Pistowska 231.
 

Żonie Elżbiecie, dzieciom i najbliższym Zmarłego  
wyrazy szczerego współczucia składa
Prezes, członkowie Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej   

i pracownice biura

 

Lista kandydatów na delegatów

Pełna lista kandydatów na delegatów znajduje się w zakładce po prawej stronie, pod informacją o moźliwości przekazania 1% podatku na Fundację Senior.

Kolejne posiedzenie Rady Śl.I.L-W.

Kolejne posiedzenie Rady Śl.I.L-W. odbędzie się nie wcześniej niż po zakończeniu wyborów korespondencyjnych, czyli ok. 30 czerwca 2021 r. 

Zakończyla się bowiem VII kadencja działania organów, a nie zostały wybrane nowe. Mamy nadzieję, że wybory wyłonią delegatów, którzy wybiorą w sposób bezpieczny i sprawny nową Radę i pozostałe organy, a te niezwloczne podejmą prace.

Niemniej, zgodnie z postanowieniem 13/2021 Rady Śl.I.L-W i opinią radcy prawnego Rada Śl.I.L-W. będzie kontynuowała wykonywanie podstawowych ustawowych obowiązków do czasu wyboru nowych władz.

Wszelkie sprawy, wnioski i dokumenty, które winny być rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu prosimy dostarczyć do biura Izby (poczta, skrzynka pocztowa umieszczona na bramie wjazdowej do siedziby Izby) do dnia  23 czerwca 2021 r. (do godz. 14.oo).Przed wysłaniem prosimy o nadesłanie  skanów dokumentów na adres e-mail, w celu ich sprawdzenia. Dokumenty złożone po tym terminie będa rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie powyższych terminów.

UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE TERMIN MOŻE ULEC ZMIANIE! JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ.

Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na delegatów do 31.03.2021r.

Uchwała nr 1690/VII/2021
Rady Śląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
w Katowicach
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały 1632/VII/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia wyborów delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy i Sprawozdawcze Zjazdy Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach oraz terminów ich odbywania się.

Na podstawie art. 14 i art. 29, ust. 4 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1140), oraz rozdziału 8 załącznika do uchwały z dnia 17.10.2011 r. nr 50/2011/V Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy weterynarii, uchwala się co następuje:

§ 1


1. Dotychczasowe brzmienie pkt 1 § 2 uchwały:
„Termin zbierania formularzy z danymi kandydatów na delegatów określony zostaje na dzień 24.03.2021 r.
Zmienia się następująco:
„Termin zbierania formularzy z danymi kandydatów na delegatów określony zostaje na dzień 31.03.2021 r.
2. Dotychczasowe brzmienie pkt 2 § 2 uchwały:
„Termin ogłoszenia list kandydatów określony zostaje na dzień 31.03.2021 r.
Zmienia się następująco:
„Termin ogłoszenia list kandydatów określony zostaje na dzień 01.04.2021 r.
3. Dotychczasowe brzmienie pkt 3 § 2 uchwały:
„Termin na przesłanie „kopert na kartę do głosowania” upływa dnia 28.04.2021 r.
Zmienia się następująco:
„Termin na przesłanie „kopert na kartę do głosowania” upływa dnia 05.05.2021 r.
4. Dotychczasowe brzmienie pkt 4 § 2 uchwały:
„Termin ew. drugiej tury na głosowanie upływa 31.05.2021 r.
Zmienia się następująco:
„Termin ew. drugiej tury na głosowanie upływa 30.06.2021 r.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały 1632/VII/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia wyborów delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy i Sprawozdawcze Zjazdy Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach oraz terminów ich odbywania się pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała została podjęta w związku z urealnianiem terminów przeprowadzenia II etapu wyborów korespondencyjnych i ewentualnej drugiej tury tych wyborów.


Lek. wet. Krzysztof Orlik
Prezes Rady Śl.I.L-W

Lek. wet. Mariusz Grzesiczek
Sekretarz Śl.I.l-W.

Informacja dot. szczepienia lekarzy weterynarii przeciwko Covid-19

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informuję, że Śląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna
nie posiada informacji o objęciu szczepieniami przeciwko Covid-19 wszystkich lekarzy
weterynarii zatrudnionych w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w Inspekcji Weterynaryjnej.


Wyjątkiem są lekarze weterynarii wykonujący czynności związane z kontrolą występowania zakażenia
SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby, którzy zostali uwzględnieniu w grupie „0”,
zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 8. obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512).


O zmianach w tym zakresie będą Państwo informowani na bieżąco.