Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Uwaga! Komunikat firmy ZETO - zmiana numerów telefonu helpdesku WetSystems.

Ze względu, że powoli przechodzimy na pracą zdalną numer telefonu helpdesku 94 34 73 900 w. 1 zastępujemy numerami:

94 34 73 886 lub 94 34 73 881.

Podane numery telefonów będą obowiązywać do czasu odwołania.  

W najbliższej wersji WetSystems umieścimy taką informację na ekranie głównym WetSystems.

Komunikat w sprawie funkcjonowania zlz w czasie epidemii koronawirusa

Szanowne Koleżanki i kKoledzy
W związku z licznymi telefonami do mnie i do biura Izby z pytaniami jak się zachować w obecnej sytuacji epidemiologicznej odpowiadam:

Mimo ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego wszelkie usługi nadal mogą być wykonywane (również usługi weterynaryjne).
Samorząd nie może nakazać takiego lub innego postępowania, musimy działać w ramach prawa, jednak wydaje mi się, że trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem. Ze względu na bezpieczeństwo siebie i swoich pracowników jak również naszych klientów w mojej przychodni zastosowaliśmy procedury ograniczające wizyty. Jak się dowiedziałem niektóre zlz-ty postąpiły podobnie, a niektóre zamknęły drzwi. Decyzja jednak w tej kwestii należy wyłącznie do podmiotu prowadzącego zlz.

U siebie powiadomiłem swoich klientów poprzez facebooka i stronę www. oraz wywiesiłem informację przed wejściem do przychodni.

IMG 2301

Krzysztof Orlik
Prezes Rady ŚILW

Komunikat KRL-W w sprawie zachowania się w zlz podczas epidemii koronawirusa

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Lekarze Weterynarii, Szanowni Państwo,

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego chciałbym przypomnieć o szczególnej potrzebie kierowania się wiedzą lekarsko-weterynaryjną na temat zabezpieczenia przed chorobą zakaźną w zakładach leczniczych dla zwierząt. Konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony przed zakażeniem wirusem, które nam lekarzom weterynarii są dobrze znane, a także informowanie o tych zasadach klientów - właścicieli zwierząt oraz wymaganie od nich ich przestrzegania. Obowiązek ten ciąży w równej mierze na wszystkich lekarzach weterynarii bez względu na to, czy są pracownikami zakładów leczniczych dla zwierząt, czy pracodawcami. Sposób jego realizacji powinien być dostosowany do konkretnych uwarunkowań lokalowych i organizacyjnych, a także specyfiki działania danego zakładu leczniczego dla zwierząt. Jednocześnie przypominam podmiotom prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt i kierownikom tych zakładów o konieczności podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracowników i klientów zakładu leczniczego dla zwierząt.

Prezes KRL-W
lek. wet. Jacek łukaszewicz

 

Odbieranie odpadów weterynaryjnych w czasie epidemii.

Szanowne Koleżanki i Koledzy 

Spalarnia odpadów medycznych SARPI w Dąbrowie Górniczej nie przyjmuje odpadów weterynaryjnych, w związku z tym odpady te nie są odbierane przez niektórych przewoźników z zakładów leczniczych dla zwierząt.

Jestem po rozmowie z urzędnikiem w Urzędzie Marszałkowskim. Pan twierdzi, że jeszcze są spalarnie w Katowicach i Gliwicach, które spalają takie odpady medyczne weterynaryjne. Urzędnik ten sugerował, żeby prosić odbierających takie odpady o przekazywanie ich do tych spalarni. Nie wiem czy to się uda, ponieważ w sytuacji kiedy przewoźnik nie posiada umowy z taką spalarnią, czy uda się ją podpisać. Jednocześnie po zapytaniu czy możemy przez jakiś czas magazynować takie odpady urzędnik stwierdził, że reguluje to odpowiednia ustawa o magazynowaniu takich odpadów. Z tego co wiem to trzeba mieć zezwolenie Starosty i trzeba mieć chłodnię do tego celu.

Proszę o informacje jak wygląda sytuacja w tym zakresie.

Krzysztof Orlik - Prezes Rady Śl.I.L-W