Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Uchwały Rady

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W. 2021 r.

W związku z kończącą się kadencją oganów Śl.I.L-W przyszedł czas na wybory nowych delegatów, a co za tym idzie nowych organów Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jednakże trwająca pandemia nie pozwala przeprowadzić wybory delegatów w sposób tradycyjny. Dlatego Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła w dniu 21.01.2021 r. uchwałę nr  70/2021/VII  w sprawie regulaminu do wyborów organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów. Na jej podstawie Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęła 23.02.2021 r. uchwałę nr 1632/VII/2021 w sprawie regulaminu wyborów w Śl.I.L-W. i terminów tych wyborów.

Wybory tegoroczne odbędą się w trybie korespondencyjnym w dwóch eteapach. Etap I to zbieranie kandydatur na delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy i Zjazdy Sprawozdawcze, a w konsekwencji do organów Śl.I.L-W. Rozpoczyna się on 3 marca 2021 wysłaniem do każdego lekarza weterynarii, członka Śl.I.L-W. wykonującego zawód lekarza weterynarii na terenie działania Śl.I.L-W. lub niewykonującego zawód, ale posiadającego adres korespondncyjny (podany do akt osobowych) na terenie Śląska, pakietów wyborczych (wysłanych listem poleconym), w których znajduje się:

- informacja dotycząca przeprowadzenia wyborów "ETAP I wybór kandydatów na delegatów" (też do pobrania pdf small tutaj)

- formularz zgłoszeniowy kandydata (też do pobrania doc small tutaj)

- lista wyborców z danego rejonu

- kopertę zwrotną do nieodpłatnego odesłania do Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej formularza zgłoszeniowego kandydata

Poniżej zamieszczamy podjęte uchwały w sprawie podziału na rejony wyborcze (uwaga, nowa numeracja i podział Katowic na 6 rejonów wyborczych), regulaminu wyborów korespondencyjnych oraz uchwałę w sprawie powołania komisji wyborczej:

pdf small uchwała w sprawie rejonów wyborczych

pdf small uchwała w sprawie regulaminu wyborów i terminów

pdf small Regulamin wyborów korespondencyjnych

pdf small uchwała w sprawie Komisji wyborczej

Kategoria: /