Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Śląskie Forum

Najnowsze i nieustające działania Forum

Szanowni Państwo
Członkowie Forum,

Informacja o powstaniu i działalności Śląskiego Forum oraz najważniejsze uchwały zostały przekazane 14 grudnia 2016 roku poniższym adresatom:

 1. Andrzej Duda – Prezydent RP
 2. Beata Szydło – Premier RP
 3. Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu
 4. Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu
 5. Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 6. Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
 7. Grzegorz Wolnik- Sejmik Województwa Śląskiego
 8. Małgorzata Mańka- Szulik- Prezydent Zabrza, GZM
 9. Maciej Krupa- Prezydent Katowic
 10. Arkadiusz Chęciński- Prezydent Sosnowca
 11. Krzysztof Matyjaszczyk- Prezydent Częstochowy
 12. Jacek Krywult- Prezydent Bielska-Białej
 13. Piotr Kuczera- Prezydent Rybnika
 14. Damian Bartyla- Prezydent Bytomia
 15. Anna Hetman- Prezydent Jastrzębia- Zdroju
 16. Jan Mura- Przewodniczący Rady Miasta w Rybniku
 17. Andrzej Wężyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu
 18. Łukasz Kasza – Przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój
 19. Wilhelm Zych – Przewodniczący Rady Miasta w Sosnowcu
 20. Marian Czochara – Przewodniczący Rady Miasta w Zabrzu
 21. Zdzisław Wolski – Przewodniczący Rady Miasta w Częstochowie
 22. Jarosław Klimaszewski – Przewodniczący Rady Miasta w Bielsku-Białej
 23. Krystyna Siejna – Przewodnicząca Rady Miasta w Katowicach
 24. Maciej Hamankiewicz- Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 25. Paweł Trojanek – Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
 26. Jarosław Szymański - Łódzkie Forum Samorządowe

Efektem powyższej korespondencji było między innymi spotkanie Przewodniczącego Śląskiego Forum dr. n.med. Jacka Kozakiewicza  z Marszałkiem Województwa Śląskiego Wojciechem Saługą przy udziale Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Romana Kusza i Dziekana Okręgowej Rady Radców Prawnych w Katowicach r.pr. Ryszarda Ostrowskiego.

Pan Marszałek zapoznał się z ideą Śląskiego Forum i zapowiedział chęć współpracy w budowaniu platformy dialogu. Podkreślił także wagę istnienia obu samorządów: terytorialnego i zawodowego. Wstępnie przyjął też zaproszenie na najbliższe posiedzenie Forum, które odbędzie się 28 marca 2017 roku. Niewykluczone, że podczas tego spotkania zostanie podpisane Porozumienie o współpracy Śląskiego Forum z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Forum otrzymał także zaproszenie na spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego Henrykiem Mercikiem, które odbędzie się w najbliższy czwartek.

W załączeniu pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujące o przekazaniu naszej korespondencji do: Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości.

z poważaniem

Alicja van der Coghen
koordynator Forum

jpg small pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kategoria: /