Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Rozporządzenia

Rozporządzenie - opłaty za wpis

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

(Dz. U. Nr 194, poz. 1996)


Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. Opłata za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt wynosi dla:

1)  gabinetu weterynaryjnego - 300 zł;

2)  przychodni weterynaryjnej - 300 zł;

3)  lecznicy weterynaryjnej - 600 zł;

4)  kliniki weterynaryjnej - 600 zł;

5)  weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego - 600 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041941996

Kategoria: /