Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Posiedzenia Rady VIII kadencji

Przedwakacyjne posiedzenie Rady Śl.I.L-W.

Przedwakacyjne posiedzenie Rady  Śl.I.L-W.,
odbędzie się 27 czerwca 2022 (poniedziałek) 

W związku z powyższym termin na składanie dokumentów na to posiedzenie upływa z dniem 20 czerwca 2022 (godz. 14.oo) - decyduje data wpływu do biura Rady, a nie data wysłania. Dokumenty można wysłać pocztą (kurierem), dostarczyć do biura w godzinach pracy biura lub wrzucić (zabezpieczone przez przemoknięciem, gdyż wiatr nieraz otwiera wieko skrzynki) do skrzynki umieszczonej na ogrodzeniu siedziby, za pomocą skrzynki ePUAP.

By usprawnić procedowanie prosimy o przesłanie najpierw skanów dokumentów do sprawdzenia drogą elektroniczną, a po zaakceptowaniu dostarczenie W OKREŚLONYM TERMINIE kompletu dokumnetów z usuniętymi ew. uchybieniami.

Kategoria: /