Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Posiedzenia Rady VII kadencji

Wakacyjne posiedzenie Rady Śl.I.L-W.

Wakacyjne posiedzenie Rady Śl.I.L-W., kończące VII kadencję odbędzie się  27 sierpnia 2021 r. 

Wszelkie sprawy, wnioski i dokumenty, które winny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy dostarczyć do biura Izby (poczta, skrzynka pocztowa umieszczona na bramie wjazdowej do siedziby Izby) do dnia  20 sierpnia 2021 r. (do godz. 14.oo). Przed wysłaniem prosimy o nadesłanie  skanów dokumentów na adres e-mail, w celu ich sprawdzenia. Dokumenty złożone po tym terminie będa rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie powyższych terminów.

Kategoria: /