Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Posiedzenia Rady VII kadencji

Kolejne, ostatnie w 2020 roku posiedzenie Rady Śl.I.L-W.

Kolejne posiedzenie Rady Śl.I.L-W. zaplanowane jest na 08 grudnia 2020 r. (wtorek).

Wszelkie sprawy, wnioski i dokumenty, które winny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy dostarczyć do biura Izby (poczta, skrzynka pocztowa umieszczona na bramie wjazdowej do siedziby Izby, we wtorki i czwartki między 9.oo a 13.oo okienko podawcze w biurze Izby) do dnia 01 grudnia 2020 r. (do godz. 14.oo). Dokumenty złożone po tym terminie będa rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie powyższych terminów.

Kategoria: /