Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Posiedzenia Rady VII kadencji

Posiedzenie Rady Śl.I.L-W. w lutym 2020r.

Lutowe posiedzenie Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się  25 lutego 2020r. (wtorek)

Dokumenty, wnioski i sprawy, które powinny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy składać (przesyłać) do dnia 18 lutego 2020r. 
(liczy się termin wpływu do biura Rady, a nie data stempla pocztowego)

 

Kategoria: /