Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Posiedzenia Rady VII kadencji

Terminarz posiedzeń Rady w 2020r.

W związku z pandemia koronawirusa i zakazem gromadzenia się do odwołania posiedzenia Rady Śl.I.L-W. będą odbywać się w miarę potrzeby w formie zdalnej. O terminach kolejnych posiedzeń będziemy infomować na bieżąco po ustaleniu daty.

Wnioski, sprawy i wszystkie konieczne dokumenty winny być dostarczone do biura Izby (dosłane - liczy się data doręczenia a nie wysłania, wrzucone do skrzynki pocztowej umieszczonej na ogrodzeniu siedziby biura) na 7 dni przed posiedzeniem Rady, w godzinach pracy biura, czyli do 14tej ostatniego wyznaczonego dnia.

 

Najbliższe, zdalne posiedzenie Rady Śl.I.L-W. zaplanowane zostało na dzień:

25.08.2020 r.

Termin składania dokumentów i wniosków, które mają być na tym posiedzeniu rozpatrzone upływa 18 sierpnia 2020 r., (w godz. pracy biura, czyli do godz. 14tej).

Dokumenty złożone po tym terminie będa rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie powyższych terminów.

Kategoria: /