Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Posiedzenia Rady VII kadencji

Terminarz posiedzeń Rady w 2020r.

Wstępnie posiedzenia Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji w pierwszej połowie 2020r. planowane są na dni:

21 lub 28 stycznia 2020

                                                                                                                                   18 lub 25 lutego 2020

                                                                                                                                        24 marca 2020

                                                                                                                                   21 lub 28 kwietnia 2020 

                                                                                                                                          19 maj 2020

                                                                                                                                         23 czerwca 2020

                                                                                                                                   

Wybór daty zależeć będzie między innymi od ilości spraw do rozpatrzenia, o czym będziemy wcześniej zawiadamiać na głównej stronie internetowej.
Wnioski, sprawy i wszystkie konieczne dokumenty winny być złożone do biura Izby (dosłane - liczy się data doręczenia a nie wyslania) na 7 dni przed posiedzeniem Rady.

Kategoria: /