Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Sąd Śl.I.L-W. VIII kadencji

dr n.wet. Zbigniew BLIMKE - Przewodniczący Sądu Śl.I.L-W.

lek. wet. Violetta OLENDER - Wiceprzewodnicząca
dr n.wet. Janusz ZWIĄZEK - Wiceprzewodniczący

Członkowie Sądu Śl.I.L-W.:

lek. wet. Wojciech BIAŁOŃ
lek. wet. Barbara GRUCA
lek. wet. Krzysztof MAJEWSKI
lek. wet. Zbigniew MAZUR
lek. wet. Krzysztof SIKORSKI
lek. wet. Jarosław SYNOWIEC