Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Rada VIII kadencji Śl.I.L-W.

Prezes: lek. wet. Sara MESKEL

Wiceprezes lek. wet. Konrad KUCZERA
Wiceprezes lek. wet. Krzysztof ORLIK
Skarbnik lek. wet. Ireneusz GEWALD
Sekretarz lek. wet. Magdalena HAŁA-STĘPIEŃ
członek Prezydium lek. wet. Zbigniew KRYSZTOFIAK
członek Prezydium lek. wet. Natalia MAJEWSKA

członkowie Rady:

lek. wet. Andrzej BERNACKI
lek. wet. Krzysztof BIŚ
lek. wet. Maciej DRAGAN
lek. wet. Marcin MACHOJ
lek. wet. Dorota OSADCÓW
lek. wet. Adam SROKA
lek. wet. Sylwia TOKARSKA
lek. wet. Tomasz WYSOCKI