Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Rada Śl.I.L-W. VII kadencji

Prezes Rady Śl.I.L-W  KRZYSZTOF ORLIK

Wiceprezes IRENEUSZ GEWALD

Skarbnik ZBIGNIEW KRYSZTOFIAK

Sekretarz MARIUSZ GRZESICZEK

Członek Prezydium ANDRZEJ FRANICZEK
                               JORDAN ZAWADZKI

Członkowie Rady Śl.I.L-W. MACIEJ DRAGAN
                                           SYLWIA GÓRA
                                           ANDRZEJ JANIKOWSKI
                                           WOJCIECH JOHN                                        
                                           BOGDAN LISAK
                                           MARCIN MACHOJ
                                           KRZYSZTOF MARKIEWICZ
                                           ADAM SROKA
                                           KATARZYNA WIERZBINKA