Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Komisja Rewizyjna Śl.I.L-W. VIII kadencji

Komisja Rewizyjna:

lek. wet. Karolina MICHALEC - Przewodnicząca

lek. wet. Maria GRYNIUK - Wiceprzewodnicząca
lek. wet. Ilona JEZIORSKA-FORNAL - Wiceprzewodnicząca

lek. wet. Dariusz OSADCÓW - Sekretarz