Inne dokumenty

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Ewidencja ZLZ

E

Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej

E

Wniosek o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

E

Wniosek o wypis z ewidencji ZLZ

E

Wniosek o wykreślenie z ewidencji ZLZ

E

Oświadczenie kierownika gabinetu weterynaryjnego

E

Oświadczenie kierownika kliniki weterynaryjnej

E

Oświadczenie kierownika laboratorium weterynaryjnego

E

Oświadczenie kierownika lecznicy weterynaryjnej

E

Oświadczenie kierownika przychodni weterynaryjnej

E

Oświadczenie kierownika ZLZ - przy zmianie kierownika

E

Regulamin

E

Powiadomienie o zmianie regulaminu

Doubezpieczenie

E

Wniosek o zawarcie indywidualnego ubezpieczenia

Delegaci na Zjazdy w latach 2021-2025

E

Lista delegatów na Zjazdy 2021-2025

Ustawy

Rozporządzenia

Regulaminy

Budżet

Śląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4

32 726 15 07

795 509 483

668 351 759

668 211 493

biuro@izbawetkatowice.pl

NIP: 634-17-59-255

ING Bank Śląski: 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Facebook

i

Posiedzenia Rady

Fundacja Lekarzy Weterynarii Senior

Konferencje, szkolenia, kursy i inne spotkania

Newsletter

 

Zapisz się na nasz newsletter. Podaj swój adres email