Majowe posiedzenie Rady Śl.I.L-W. odbędzie się 28 maja 2024 r. Wszelkie sprawy, wnioski i dokumenty, które winny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy dostarczyć do biura Izby (poczta, skrzynka pocztowa umieszczona na bramie wjazdowej do siedziby Izby, ePUAP) do...