Wszelkie sprawy, wnioski i dokumenty, które winny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy dostarczyć do biura Izby (poczta, skrzynka pocztowa umieszczona na bramie wjazdowej do siedziby Izby, ePUAP) do dnia 11 grudnia 2023 r. (do godz. 14.oo). Przed wysłaniem...