Tel: 668 351 759

Tel: 668 211 493

Tel: 668 211 493

Składka

Zamówienia Paszportowe

Dodaj Ogłoszenie

Składka

Śląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna

Paszporty
$

Lista upoważnionych lekarzy do wydawania paszportów

$

Dokumenty do pobrania

Aby zostać wpisanym do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania pszportów dla zwierząt towarzyszących (pies, kot, fretka) nalezy przesłać do Izby wypełniony wniosek, mieć opłacone składki członkowskie na bieżąco w samorządzie zawodowym, być wpisanym do regulaminu zlz jako lekarz weterynarii wykonujący zawód w tym zlz, zlz winien być wyposażony w czytnik mikroczipów (we wniosku należy wpisac NUMER SERYJNY czytnika), znać przepisy prawa dotyczące wystawiania paszportów. We wniosku należy wpisać indywidualny adres e-mail, by móc zalogować sie do bazy WetSystems w celu wprowadzania danych z paszportu.

W przypadku zmiany nazwiska, adresu zlz, miejsca wykonywania zawodu lek. wet., czy też zaprzestania wykonywania zawodu lekarz weterynarii winien jest złożyć stosowny wniosek o dokonanie zmian w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów.

W przypadku zaprzestania wykonywania zawodu w zlz, w którym lekarz weterynarii wystawiał paszporty i pozostały na stanie czyste druki paszportów, lekarz może wystąpić do Śl.I.LW o przepisanie druków na innego lekarza wykonującego zawód i wpisanego do cytowanego rejestru z tego zlz. W przypadku niemożności przepisania (nie ma drugiego lekarza upoważnionego) lekarz weterynarii lub ostatecznie podmiot prowadzący musi czyste druki zwrócić do biura Izby.

Do każdego z ww. wniosków należy dołączyć również podpisane oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Śląska Izba Lekarsko – Weterynaryjna

ul. Walecznych 4
40-150 Katowice

Kontakt

668 351 759
668 211 493
biuro@izbawetkatowice.pl