Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Dyżury

Dyżury członków Prezydium Rady Śl.I.L-W. i ROZ w Biurze Izby:

Prezes

lek. wet. Sara Meskel
tel. 533 355 731
dyżur w każdy wtorek w godz. 13-15

Wiceprezes

lek. wet. Konrad Kuczera (inspekcja)
lek. wet. Krzysztof Orlik (wolna praktyka)

Skarbnik

lek. wet. Ireneusz Gewald

Sekretarz

lek. wet. Magdalena Hała-Stępień

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

lek. wet. Mirosława Lewicka
tel. 605 332 553
dyżur w środy w godz. 12.oo-14.oo

Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki

        lek. wet. Marcin Machoj
        tel. 668 463 402