Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Dyżury

Dyżury członków Prezydium Rady Śl.I.L-W. i ROZ w Biurze Izby:

Prezes

lek. wet. Krzysztof Orlik (603 397 203)

Wiceprezes

lek. wet. Ireneusz Gewald

Skarbnik

lek. wet. Zbigniew Krysztofiak

Sekretarz

lek. wet. Mariusz Grzesiczek

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

lek. wet. Piotr Ścigała (795 509 483, 601 491 106))

Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki

lek. wet. Marcin Machoj