Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Biuletyn

Podpisanie porozumienia inicjujacego Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 27 kwietnia 2016r. upoważnieni, na podstawie uchwały nr 10/2016 z dnia 19 marca 2016r. Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnaj, przedstawiciele Rady Śl.I.L-W. - Prezes Rady Śl.I.L-W. lek. wet. Krzysztof Orlik, Wiceprezes Rady Śl.I.L-W. lek. wet. Mariusz Grzesiczek i członek Rady Śl.I.L-W. lek. wet. Katarzyna Wierzbinka, reprezentowali środowisko lekarzy weterynarii na Śląskim Forum Samorządów Zaufania Publicznego. W imieniu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej porozumienie podpisał Prezes Rady Śl.I.L-W.

Poniżej cytowana uchwała Zjazdu oraz skan porozumienia

pdf small uchwała

pdf small porozumienie

Kategoria: /