Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Biuletyn

Biuletyn

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować, że w zakładce Biuletyn, zgodnie ze Zjazdowymi postanowieniami, możemy już zapoznawać się z przedstawianymi materiałami.
Jednocześnie zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w "redagowaniu" Biuletynu.
Materiały publikowane w Biuletynie muszą spełniać kryteria zawarte w przedstawionym regulaminie i będą one dostępne w formie nadsyłanej do redakcji tzn. bez cenzury i korekty, poza drobnymi poprawkami interpunkcyjnymi, ortograficznymi lub wynikającymi z potrzeb czytelności na stronie.

Uchwała 915 w sprawie zaprzestania wydawania Biuletynu w formie papierowej

Uchwała 916 w sprawie wydawania Biuletynu w formie elektronicznej

Załącznik do uchwały 916 Regulamin Biuletynu

Kategoria: /