Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Komunikat "paszportowy"

W związku z nagminnie powtarzającymi się przypadkami wypisania paszportu dla zwierząt towarzyszących przez innego lekarza weterynarii, niż ten do którego paszport jest przypisany PRZYPOMINAMY:

że zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 biuro wysyła/sprzedaje paszporty przypisując imię i nazwisko lekarza weterynarii upoważnionego do wystawiania paszportów (na podstawie stosownej uchwały, ze wskazaniem zlz, w którym wystawiane są paszporty) do numeru paszportu, który ten lekarz weterynarii otrzymuje. Informacja o przypisanych numerach widnieje na druku KP w przypadku sprzedaży bezpośredniej, w odesłanej informacji mailowej oraz na dołączonych do paszportów karteczkach, w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Paszport, który został wydany/wypisany przez lekarza weterynarii nieupoważnionego do wystawienia/wypisania tego konkretnego paszportu jest z gruntu prawa nieważny i jest unieważniany w systemie, o czym powiadamiany jest właściciel, a lekarz weterynarii na swój koszt musi wystawić nowy paszport. Prosimy więc o uważne wypisywanie paszportów.

Kategoria: /