Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Uwaga! Chroń swoje mienie!

Uwaga!
Do Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej został zgłoszony przypadek kradzieży pieniędzy przez osobę odbywającą obowiązkowe praktyki w zakładzie leczniczym dla zwierząt znajdującym się na terenie województwa śląskiego. Kradzież dotyczyła zarówno pieniędzy z portfeli pracowników (przechowywanych w pomieszczeniu socjalnym) jak i z kasy zlz.
Rada Śl.I.L-W. ostrzega i uczula, by zwracać szczególną uwagę, zarówno na sposób przechowywania gotówki prywatnej, jak i służbowej, a także na leki, w tym szczególnie na leki psychotropowe (ich przechowywanie, dostęp), recepty i pieczątki imienne lekarzy weterynarii.

Kategoria: /