Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Przypominamy o składaniu sprawozdań o odpadach za 2021 (BDO)

Szanowni Państwo
Przypominamy o obowiązku o obowiązku złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 rok w BDO.
Sprawozdanie odpadowe za 2021 rok powinno zostać złożone według nowych zasad w BDO do wtorku 15 marca 2022 roku

Departament Opłat Środowiskowych przypomina, że wszelkich wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Sprawozdanie składamy tylko i wyłącznie poprzez rejestr BDO:
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

 

Kategoria: /