Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Ważny komunikaty KIL-W w sprawie opodatkowania działalności weterynaryjnej

Poniżej w kolejności chronologicznej zamieszczamy komunikaty, które otrzymaliśmy z KIL-W, a dotyczące opodatkowania działalności weterynaryjnej (rozliczania się z fiskusem) w 2022

komunikat 1 z 18.01.2022, godz. 15:31

sprostowanie z 19.01.2022, godz. 16:29

komunikat 2 z 20.01.2022, godz. 14:06

komunikat dot. lekarzy i pielegniarek

O szczegóły proszę dzwonić do KIL-W (+48 22) 628–93–35;  (+48 22) 622–09–55

Kategoria: /