Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Wybory Prezydium Rady Śl.I.L-W. i w organach Śl.I.L-W.

W dniu 30.09.2021 r. na wspólnym (z pozostałymi organami) posiedzeniu Rady Śl.I.L-W. zostało wybrane Prezydium Rady w składzie:

lek. wet. Konrad KUCZERA - Wiceprezes

lek. wet. Krzysztof ORLIK - Wiceprezes

lek. wet. Ireneusz GEWALD - Skarbnik

lek. wet. Magdalena HAŁA-STĘPIEŃ - Sekretarz

lek. wet. Zbigniew KRYSZTOFIAK - członek Prezydium

lek. wet. Natalia MAJEWSKA - członek Prezydium

wśród zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śl.I.L-W.:

I zastępcą ROZ został wybrany lek. wet. Michał KARASEK

spośród członków Sądu Śl.I.L-W. zostali wybrani:

dr n.wet. Zbigniew BLIMKE - Przewodniczący Sądu

lek. wet. Violetta OLENDER - Wiceprzewodnicząca Sądu

dr n.wet. Janusz ZWIĄZEK - Wiceprzewodniczący Sądu

w Komsji Rewizyjnej Śl.I.L-W. zostali wybrani:

lek. wet. Karolina MICHALEC - Przewodnicząca KR

lek. wet. Maria GRYNIUK - Wieceprzewodnicząca KR

lek. wet. Ilona JEZIORSKA-FORNAL - Wiceprzewodnicząca KR

lek. wet. Dariusz OSADCÓW - Sekretarz KR

Wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

 

Kategoria: /