Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Druga tura II etapu wyborów delegatów na Zjazdy

W dniu 26.05.2021, zgodnie z uchwałą Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 1694/VII/2021 z 20.05.2021 r. rozpoczyna się druga tura II etapu wyborów delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy i Sprawozdawcze Zjazdy Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W.
W tym dniu do wszystkich członków z rejonów, w których nie było kworum w I turze wyborów, wysłane zostaną ponownie pakiety wyborcze składające się z: krótkiego listu od Komisji wyborczej, instrukcji głosowania, karty do głosowania, koperty na kartę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym oddaniu głosu i koperty zewnętrznej.
Do koperty zewnętrznej należy włożyć zaklejoną kopertę z kartą do głosowania i osobno podpisane oświadczenie. Kopertę zewnętrzną z zawartością trzeba wysłać nieodpłatnie, poprzez wrzucenie jej do skrzynki pocztowej lub dostarczyć do biura Izby (można wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej na ogrodzeniu siedziby Izby) do dnia 18.06.2021 r. - decyduje data wpływu do biura Izby, a nie data stempla pocztowego.

Druga tura wyborów odbędzie się w:
rejonie nr 1 Będzin-Ziemski
rejonie nr 2 Bielsko-Biała - Ziemski
rejonie nr 3 Cieszyn - Ziemski
rejonie nr 4 Częstochowa - Zioemski
rejonie nr 7 Lubliniec - Ziemski
rejonie nr 8 Mikołów - Ziemski
rejonie nr 10 Pszczyna - Ziemski
rejonie nr 11 Racibórz - Ziemski
rejonie nr 13 Tarnowskie Góry - Ziemski
rejonie nr 14 Bieruń-Lędziny - Ziemski
rejonie nr 17 Żywiec - Ziemski
rejonie nr 18 Bielsko-Biała - Grodzki
rejonie nr 19 Bytom - Grodzki
rejonie nr 21 Częstochowa - Grodzki
rejonie nr 25 Jaworzno - Grodzki
rejonie nr 27 Katowice - zespół dzielnic śródmiejskich
rejonie nr 28 Katowice - zespół dzielnic północnych
rejonie nr 30 Katowice - zespół dzielnic wschodnich
rejonie nr 32 Mysłowice - Grodzki
rejonie nr 33 Piekary Śląskie - Grodzki
rejonie nr 35 Rybnik - Grodzki
rejonie nr 36 Siemianowice Śląskie - Grodzki
rejonie nr 39 Tychy - Grodzki
rejonie nr 40 Zabrze - Grodzki

Ogłoszenie wyników II tury wyborów będzie 29.06.2021 r.

Kategoria: /