Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W. 2021 r. - komunikat 3

Etap II to wybory delegatów na Zjzad Sprawozdawczo-Wyborczy i Sprawozdawcze Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Rozpoczyna się on 14 kwietnia 2021 wysłaniem do każdego lekarza weterynarii, członka rejonu wyborczego, z którego został/zostali zgłoszeni kandydat/kandydaci, pakietów wyborczych (listem poleconym), w których znajduje się:

- informacja dotycząca przeprowadzenia wyborów "ETAP II wybór delegatów" (też do pobrania pdf small tutaj)

- karta do głosowania

- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu  (też do pobrania pdf small tutaj)

- koperta na kartę do głosowania

- kopertę zwrotną do nieodpłatnego odesłania do Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej karty do głosowania w kopercie plus oświadczenia

Kopertę zwrotną wraz z oświadczeniem i kopertą z kartą do głosowania należy dostarczyć (wysłać pocztą  lub wrzucić do skrzynki pocztowej zamieszczonej na ogrodzeniu siedziby) do dnia 05 maja 2021 r. 

UWAGA! Liczy się data wpłynięcia do Komisji Wyborczej, której adres jest tożsamy z adresem Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a nie data stempla pocztowego na kopercie zwrotnej.

 

 

Kategoria: /