Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

UWAGA! dotyczy recept na leki psychotropowe i odurzające "Rpw"

W związku ze zmianą jaką wprowadziło z dniem 01 stycznia 2021 roku rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424)
informujemy, że unikalne numery identyfikacyjne recepty na leki zawierające substancje psychotropowe i środki odurzające (kategoria dostępności "Rpw" - wykaz N i wykaz P) wydaje WIF właściwy na adres zamieszkania lekarza weterynarii.
Poniżej cytat z rozporządzenia:

§ 4, ust. 10. W przypadku osoby wystawiającej receptę będącej lekarzem weterynarii zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, na których przepisany zostanie produkt leczniczy:

1) o kategorii dostępności „Rpw”, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne,

- wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania tej osoby.

pdf smallRozporządzenie

Aby uzyskać wyżej wymienione numery należy pobrać i wypełnić wniosek (dostępny na stronie WIF Katowice http://www.wif.katowice.pl/wik/dokumenty-do-pobrania/11032  lub poniżej i wraz z zaświadczeniem o posiadanym prawie wykonywania zawodu wysłać listem do WIF Katowice, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice lub przez platformę ePUAP (NIE e-mail).

Techniczna uwaga - zakres numerów winien być podzielny przez 25 i ze względów technicznych: lepiej wystąpić o mniejszy zakres, gdyż po jego uzyskaniu lekarz weterynarii musi zlecić drukarni wydrukowanie recept z tymi przyznanymi numerami (lub wpisać ręcznie), a jest to prostsze gdy numerów jest mniej.

wniosek o przydział zakresu unikalnych numerów recept (wysyłany do WIF wraz z zaświadczeniem PWZ)

wniosek o zaświadczenie PWZ (wysyłany do Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o uzyskanie zaświadczenia PWZ)

Kategoria: /