Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Komunikat 1 w sprawie zebrań wyborczych

W zwiazku ze zbliżającym się Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym (zaplanowany na IV 2021 roku) koniecznym jest przeprowadzenie wyborów delegatów na lata 2021-2025  w rejonach wyborczych.

Prosimy lekarzy weterynarii, członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnych o zaktualizowanie w biurze Śl.I.L-W. miejsc wykonywania zawodu lekarza weterynarii, adresów do korespondencji i adresów e-mail. 
Dla przypomnienia: 
art. 17 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019, poz. 1140)

1b. Lekarz weterynarii przekazuje okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej dane objęte rejestrem, o którym mowa w ust. 1, i powiadamia o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 1a pkt 3)  (miejsce zamieszkania i adres lekarza weterynarii), 4, 9) (miejsce wykonywania zawodu lekarza weterynarii) i 10, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

Aktualizację można dokonać poprzez wysłanie drogą tradycyjną lub e-mail wniosku o zmianę adresu lub miejsca wykonywania zawodu (wzory wniosków na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania/wykonywanie zawodu).

Kategoria: /