Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Przypomnienie o zasadach reżimu sanitarnego w zlz

Prezes Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwraca się do lekarzy weterynarii wykonujących praktykę zawodową w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz do podmiotów prowadzących zlz o zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie przestrzegania aktualnych przepisów i zaleceń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, w tym przepisów m.in. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) - tj. noszenie maseczek lub przyłbic zarówno przez personel zlz jak i opiekunów zwierząt, dezynfekcja rąk, przestrzeganie w miarę możliwości dystansu społecznego. Należy mieć na uwadze, że zakłady lecznicze dla zwierząt podlegają kontroli służb sanitarnych oraz policji na takich samych zasadach, jak inne placówki usługowe, tym samym niestosowanie się do obowiązujących reżimów sanitarnych może grozić m.in. postępowaniem mandatowym lub karą pieniężną wymierzaną w trybie administracyjnym.

Kategoria: /