Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W. - wyniki

Infromujemy, że Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok 2019 przeprowadzony w trybie obiegowym, polegający na zdalnym przegłosowaniu czterech uchwał: w sprawie przyjęcia regulaminu Zjazdu, w sprawie przyjęcia sprawozdań organów i udzieleniu absolutorium Radzie Śl.I.L-W., w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na okres od IV 2020 do III 2021 i w sprawie budzetu na rok 2020 był ważny i uprawniony do podejmowania uchwał. W głosowaniu bowiem wzięło udział 53 delegatów z 92, czyli frekwencja wyniosła 57,6%

Po podpisaniu uchwał zostaną one opublikowane na naszej stronie.

Tym samym informujemy, że miesięczna składka członkowska na okres od IV 2020 do III 2021 wynosi 45 zł od każdego lekarza weterynarii, członka Śl.I.L-W.wykonującego zawód (posiadającego PWZ). Pierwsza składka dla lekarzy weterynarii występujących o stwierdzenie PWZ i wpis do rejestru lek. wet. Śl.I.L-W. wynosi 150 zł, a dla lekarzy weterynarii posiadających PWZ, a przenoszących się do Śl.I.L-W., w związku z miejscem wykonywania zawodu wynosi 75 zł.

Odstępuje się nadal od pobierania składki członkowskiej od emerytów lub rencistów niewykonujących zawód, pod warunkiem wniesienia odpowiedniego w tej sprawie wniosku wraz z oświadczeniem o niewykonywniu zawodu, kserokopii decyzji z ZUS o przyznaniu świadczenia i innych załączników. Nie jest to więc czynność z automatu lub dobrowolne zaprzestanie opłacania składki. 

Wszelkiego rodzaju zwolnienia, obniżenia wysokości składki lub umarzenie czy rokładanie na raty powstałego ewentualnego zadłużenia w opłacaniu składki członkowskiej nastepuje na zasadach opisanych w uchwale dot. składki.

Kategoria: /