Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Zdalny Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W. - komunikat 1

Zgodnie z uchwałą 1370/VII/2020 z 23.06.2020 Rady Śl.I.L-W. w tym roku, w związku z pandemią koronawirusa, Rada organizuje Zjazd w trybie obiegowym (na podstawie art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm./)

Zjazd odbędzie się w czterech etapach:

- I etap – każdy z delegatów otrzyma w terminie do 17 lipca 2020 r. w formie tradycyjnego listu projekty uchwał w sprawie regulaminu Zjazdu, absolutorium, wysokości składki członkowskiej od IV 2020 do III 2021 oraz w sprawie budżetu na rok 2020 wraz z informacją, że do 24 lipca 2020 r. może drogą elektroniczną składać uwagi do uchwał, oraz instrukcję gdzie i w jaki sposób te uwagi może składać
- II etap – Rada Śl.I.L-W. po przeanalizowaniu uwag i ewentualnym ich uwzględnieniu zamieści na swojej stronie internetowej gotowe projekty uchwał oraz sprawozdania organów za rok 2019
- III etap – delegaci w dniach od 01 do 07 sierpnia 2020 r. będą mogli zagłosować na poszczególne uchwały poprzez protokół Zjazdu zamieszczony na zabezpieczonym portalu poprzez wybór jednej z trzech możliwości: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na każdą z uchwał
- IV etap – po zliczeniu odpowiedzi Rada Śl.I.L-W. ogłosi na swojej stronie internetowej wyniki głosowań oraz zamieści przegłosowane uchwały

Kategoria: /