Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Komunikat 3 w sprawie wycieczki do Wilna - wpłata zaliczki.

Wpłata zaliczki - zasady, termin.

Po koniecznych uzgodnieniach i sporządzeniu wstępnego kosztorysu dotyczącego wycieczki do Wilna, Rada Śl.I.L-W. ustaliła, że można od dzisiaj (14.01.2020) wpłacać zaliczki na poczet wycieczki w wysokości 200 zł od osoby. Dotyczy to osób, które zostały wpisane na listę główną (nie rezerwową).

Termin wpłaty zaliczki - do 15 marca 2020r.

Niewpłacenie zaliczki przez osobę zapisaną skutkować będzie skreśleniem jej z tej listy i wpisaniem w to miejsce osoby z listy rezerwowej (o czym zainteresowane strony zostaną powiadomione). 
W nieprzekraczającym terminie do 31.03.2020r. będzie można także zrezygnować z udziału w wycieczce z gwarancją zwrotu wpłaconej zaliczki. Po tym terminie zaliczka nie będzie zwracana, oczywiście za wyjątkiem przypadków losowych, nieprzewidzianych wcześniej.

Wpłat należy dokonywać na konto: ING Bank Śląski S.A. 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387 (konto główne, na które wpłacane są składki członkowskie), ale koniecznie z dopiskiem "zaliczka na wycieczkę do Wilna, imię i nazwisko uczestnika/inicjały imion i nazwisko uczestników".

Kategoria: /