Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Projekt nowego Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

Zgodnie z sugestią Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie prosimy lekarzy weterynarii - członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o zapoznanie się z projektem nowego Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii i przesyłanie uwag na adres biura Śl.I.L-W. do dnia 31 stycznia 2020 r.

doc small projekt Kodeksu

Kategoria: /