Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Aktualizacja danych osobowych lekarzy weterynarii, członków Śl.I.L-W.

Zwracamy się z prośbą o uaktaulnienie swoich danych osobowych - przede wszystkim chodzi o aktualne dowody osobiste, dyplomy ukończenia studiów, dyplomy specjalizacyjne, stopnie naukowe, adresy korespondencyjne i inne. Ci lekarze weterynarii, którzy mają dostęp do bazy WetSystems mogą to dokonać samodzielnie po zalogowaniu się do systemu w "edycji profilu" - prawy górny róg, wizytówka użytkownika. Pozostałych prosimy o dostarczenie osobiste brakujących dokumentów do biura Izby - kserokopie robimy na miejscu, z dowodów osobistych robimy odpisy. Powyższe konieczne jest to prawidłowego prowadzenia Centralnego Rejestru Lekarzy Weterynarii i ułatwi wydawanie wszelkich zaświadczeń.

Kategoria: /