Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

"Akcja" szczepienia psów p/wściekliźnie

W związku z pytaniami lekarzy weterynarii: czy w dobie pandemii Covid-19 można przeprowadzać "akcję szczepienia psów przeciwko wściekliźnie" odpowiadam, że każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek, powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie.Gromadzenie ludzi na danym terenie w wyznaczonym terminie w dzisiejszych czasach stanowi zwiększone ryzyko zarażenia ludzi koronawirusem. Jeżeli rzeczywiście nie ma innej możliwości wykonania usługi szczepienia psów p. wściekliźnie (szczepienia obowiązkowego dla psów) to należy zastosować wszelkie środki ostrożności zalecane przez Ministra Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Weterynaryjną, oraz WHO. Poniżej publikujemy opinię mec. Magdaleny Skoneckiej, dotyczącą aspektu prawnego organizowania "akcji szczepienia psów p. wściekliźnie". Należy podkreślić, że organizowanie "akcji" przez wolno praktykującego lekarza weterynarii nie ma podstaw prawnych. Lekarz weterynarii wykonuje szczepienia psa p. wściekliźnie poza zakładem leczniczym dla zwierząt tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie/prośbę właściciela psa na jego posesji, co musi być odnotowane w książce leczenia zwierząt.
ROZ, lek.wet. Piotr Ścigała

pdf small opinia

UWAGA! Dotyczy wpłat na konto.

W związku z wciąż nagminnie powtarzającymi się pomyłkami ze strony lekarzy weterynarii wyłącznie z naszej Izby, polegającymi na dokonywaniu wszelkich wpłat - składek członkowskich, opłat za paszporty czy dotyczące zlz, bądź składki na ubezpieczenie na życie - na konto Fundacji SENIOR w Warszawie przypominamy, że Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Katowicach posiada tylko jedno konto w ING Bank Śląski S.A. numer:

47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

i na to konto prosimy wpłacać określone sumy, w tytule wpisując nazwisko i imię lekarza, za którego wpłacana jest składka, lub numer zamówienia paszportowego, lub informację, czy jest to wpis do ewidencji zlz czy zmiana, a ubezpieczenie w grupowym ubezpieczeniu na życie - że jest to składka ubezpieczeniowa.

Uwaga! Komunikat firmy ZETO - zmiana numerów telefonu helpdesku WetSystems.

Ze względu, że powoli przechodzimy na pracą zdalną numer telefonu helpdesku 94 34 73 900 w. 1 zastępujemy numerami:

94 34 73 886 lub 94 34 73 881.

Podane numery telefonów będą obowiązywać do czasu odwołania.  

W najbliższej wersji WetSystems umieścimy taką informację na ekranie głównym WetSystems.

Komunikat w sprawie funkcjonowania zlz w czasie epidemii koronawirusa

Szanowne Koleżanki i kKoledzy
W związku z licznymi telefonami do mnie i do biura Izby z pytaniami jak się zachować w obecnej sytuacji epidemiologicznej odpowiadam:

Mimo ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego wszelkie usługi nadal mogą być wykonywane (również usługi weterynaryjne).
Samorząd nie może nakazać takiego lub innego postępowania, musimy działać w ramach prawa, jednak wydaje mi się, że trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem. Ze względu na bezpieczeństwo siebie i swoich pracowników jak również naszych klientów w mojej przychodni zastosowaliśmy procedury ograniczające wizyty. Jak się dowiedziałem niektóre zlz-ty postąpiły podobnie, a niektóre zamknęły drzwi. Decyzja jednak w tej kwestii należy wyłącznie do podmiotu prowadzącego zlz.

U siebie powiadomiłem swoich klientów poprzez facebooka i stronę www. oraz wywiesiłem informację przed wejściem do przychodni.

IMG 2301

Krzysztof Orlik
Prezes Rady ŚILW

Komunikat KRL-W w sprawie zachowania się w zlz podczas epidemii koronawirusa

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Lekarze Weterynarii, Szanowni Państwo,

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego chciałbym przypomnieć o szczególnej potrzebie kierowania się wiedzą lekarsko-weterynaryjną na temat zabezpieczenia przed chorobą zakaźną w zakładach leczniczych dla zwierząt. Konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony przed zakażeniem wirusem, które nam lekarzom weterynarii są dobrze znane, a także informowanie o tych zasadach klientów - właścicieli zwierząt oraz wymaganie od nich ich przestrzegania. Obowiązek ten ciąży w równej mierze na wszystkich lekarzach weterynarii bez względu na to, czy są pracownikami zakładów leczniczych dla zwierząt, czy pracodawcami. Sposób jego realizacji powinien być dostosowany do konkretnych uwarunkowań lokalowych i organizacyjnych, a także specyfiki działania danego zakładu leczniczego dla zwierząt. Jednocześnie przypominam podmiotom prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt i kierownikom tych zakładów o konieczności podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracowników i klientów zakładu leczniczego dla zwierząt.

Prezes KRL-W
lek. wet. Jacek łukaszewicz