Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Uwaga! Nowe zasady zamawiania paszportów i zamieszczania ogłoszeń

Informujemy, że od stycznia 2016r. przy zamawianiu druków paszportów oraz zamieszczaniu ogłoszeń na naszej stronie internetowej obowiązują regulaminy zatwierdzone przez Prawnika i przyjęte przez Radę Śl.I.L-W. Każdy składający zamówienie czy chcący zamieścić ogłoszenie musi zapoznać się z regulaminem (a nie mechanicznie "kliknąć", co ma oznaczać, że się zapoznał) i do tego regulaminu stosować. Niestety w bardzo wielu przypadkach zauważamy zjawisko "odkliknięcia" regulaminu, co skutkuje nieporozumieniami i niepotrzebnymi stresami.

Niedostosowanie się do regulaminu spowoduje nieotrzymaniem w zaplanowanym terminie zamówionych paszportów oraz niezamieszczeniem żądanego ogłoszenia na naszej stronie, co już miało miejsce.

Komunikat "paszportowy"

W związku z nagminnie powtarzającymi się przypadkami wypisania paszportu dla zwierząt towarzyszących przez innego lekarza weterynarii, niż ten do którego paszport jest przypisany PRZYPOMINAMY:

że zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 biuro wysyła/sprzedaje paszporty przypisując imię i nazwisko lekarza weterynarii upoważnionego do wystawiania paszportów (na podstawie stosownej uchwały, ze wskazaniem zlz, w którym wystawiane są paszporty) do numeru paszportu, który ten lekarz weterynarii otrzymuje. Informacja o przypisanych numerach widnieje na druku KP w przypadku sprzedaży bezpośredniej, w odesłanej informacji mailowej oraz na dołączonych do paszportów karteczkach, w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Paszport, który został wydany/wypisany przez lekarza weterynarii nieupoważnionego do wystawienia/wypisania tego konkretnego paszportu jest z gruntu prawa nieważny i jest unieważniany w systemie, o czym powiadamiany jest właściciel, a lekarz weterynarii na swój koszt musi wystawić nowy paszport. Prosimy więc o uważne wypisywanie paszportów.

Ocena i analiza ryzyka zawodowego

Komunikat

Przypominamy o obowiązku posiadania w zakładach leczniczych dla zwierząt indywidualnych opracowań - ocena i analiza ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy.
Indywidualne, niezbędne dla potrzeb i specyfiki naszych zakładów opracowania są dalej dostępne do uzyskania za pośrednictwem Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na wcześniej ustalonych zasadach.
Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udziela biuro Izby w godzinach pracy.

Prezes Rady ŚlIL-W

doc_small wniosek do pobrania

Od 01 lipca 2017 cena opracowania wynosi 86,10,oo zł (70 zł netto + 16,10 zł 23% VAT).

Wpłatę należy dokonać na następujący rachunek:
Studio Grafiki Reklamowej ASPECT Mirosław Sosna
ul. Żółkiewskiego 6/44
43-300 Bielsko-Biała
Rachunek nr : ING Bank Śląski 45 1050 1070 1000 0001 0184 6392