Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualizacja danych osobowych lekarzy weterynarii, członków Śl.I.L-W.

Zwracamy się z prośbą o uaktaulnienie swoich danych osobowych - przede wszystkim chodzi o aktualne dowody osobiste, dyplomy ukończenia studiów, dyplomy specjalizacyjne, stopnie naukowe, adresy korespondencyjne i inne. Ci lekarze weterynarii, którzy mają dostęp do bazy WetSystems mogą to dokonać samodzielnie po zalogowaniu się do systemu w "edycji profilu" - prawy górny róg, wizytówka użytkownika. Pozostałych prosimy o dostarczenie osobiste brakujących dokumentów do biura Izby - kserokopie robimy na miejscu, z dowodów osobistych robimy odpisy. Powyższe konieczne jest to prawidłowego prowadzenia Centralnego Rejestru Lekarzy Weterynarii i ułatwi wydawanie wszelkich zaświadczeń.

Wzory wniosków

Uwaga!

W celu ułatwienia załatwiania wszelkich spraw administracyjnych dotyczących przynależności do Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz wykonywania zawodu lekarza weterynarii w zakładce "Dokumnety do pobrania" znajdują się podzakładki, a w nich wzory między innymi wniosków w sprawie zmiany nazwiska, adresu, miejsca wykonywania zawodu, o zaświadczenie PWZ, o wypis z ewidencji, zmiany upoważnienia do wystawiania paszportów, zrzeczenia się PWZ i inne.