Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

UWAGA! Dotyczy wpłat na konto.

W związku z nagminnie powtarzającymi się pomyłkami polegającymi na dokonywaniu wszelkich wpłat - składek członkowskich, opłat za paszporty czy dotyczące zlz, bądź składki na ubezpieczenie na życie - na konto Fundacji SENIOR w Warszawie przypominamy, że Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Katowicach posiada tylko jedno konto w ING Bank Śląski S.A. numer:

47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

i na to konto prosimy wpłacać określone sumy, w tytule wpisując nazwisko i imię lekarza, za którego wpłacana jest składka, lub numer zamówienia paszportowego, lub informację, czy jest to wpis do ewidencji zlz czy zmiana, a ubezpieczenie w grupowym ubezpieczeniu na życie - że jest to składka ubezpieczeniowa.

BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Informujemy wszystkie podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt,  wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, że do 24 lipca 2018r. są oni zobowiązani do zgłoszenia się do rejestru podmiotów wytwarzających odpady (podstawa prawna art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. Z 2018r poz. 992)).

Dokładne informacje oraz druki zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej:
 https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

Podmiot wypełnia oświadczenie oraz edytowalny wniosek BDO (dział 1 i 12) - zamieszczone na dole strony. Zgłoszenie dla podmiotów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt jest zwolnione z opłat.

 

Informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych po zmianach wprowadzanych przez rozporządzenie RODO.

Poniżej zamieszczamy opracowanie dotyczące zmian w ochronie danych osobowych jakie przyniesie wejście w życie 25 maja br. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L.119, s.1) czyli RODO.

pdf small opracowanie