Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Przypominamy o składaniu sprawozdań o odpadach za 2021 (BDO)

Szanowni Państwo
Przypominamy o obowiązku o obowiązku złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 rok w BDO.
Sprawozdanie odpadowe za 2021 rok powinno zostać złożone według nowych zasad w BDO do wtorku 15 marca 2022 roku

Departament Opłat Środowiskowych przypomina, że wszelkich wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Sprawozdanie składamy tylko i wyłącznie poprzez rejestr BDO:
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

 

Stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych po 28.01.2022

Unia Europejska oficjalnie przyjęła rozporządzenie o produktach leczniczych weterynaryjnych*. Będzie ono obowiązywało we wszystkich krajach europejskich z dniem 28 stycznia 2022

pdf small informacja

* Regulacja (EU)2019/6 dotycząca leków medycyny weterynaryjnej:https://tinyurl.com/y7wz86dd (zastępująca Dyrektywę 2001/82/EC, https://tinyurl.com/y4sw8etu) - Regulacja (EU) 2019/4 dotycząca pasz leczniczych: https://tinyurl.com/ycwlk354 (zastępująca Dyrektywę Rady90/167/EEC,https://tinyurl.com/y2pzaqjd).
** PLW –produkt leczniczy weterynaryjny

Zaproszenia na badania krwi na choroby odzwierzęce

Szanowni Państwo
istnieje możliwość nieodpłatnego przebadania się w kierunku:
📢boreliozy
📢toksoplazmozy
📢kleszczowego zapalenia mózgu.
Badania przeprowadzane są Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie w ramach realizacji zadania zdrowia
publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.
Zakres tego zadania obejmuje przeprowadzenie badań min u lekarzy weterynarii.
Wszelkie informacje na temat projektu znaleźć można na stronie: www.npz.imw.lublin.pl oraz pod numerem telefonu +48 81 71 84 555 lub na naszym facebooku.
Prosimy aby chętne osoby zgłaszały się bezpośrednio do Instytutu.