Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Program zwrotu poniesionych kosztów leczenia zwierząt z Ukrainy

Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE) i Europejska Federacja Stowarzyszeń Weterynaryjnych Zwierząt Towarzyszących (FECAVA) dzięki wsparciu Humane Society International (HSI) i partnerów uruchomili program Vets for Ukraine Pets.
Program ten pozwoli lekarzom weterynarii z 38 krajów, w tym również polskim lekarzom weterynarii, uzyskać zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego zwierząt uchodźców z Ukrainy. Dzięki powyższemu programowi lekarz weterynarii może leczyć pacjentów z Ukrainy nie pobierając opłat od ukraińskich posiadaczy zwierząt. 

Program ten dotyczy wszystkich zwierząt towarzyszących, w tym królików, świnek morskich, fretek, koni i innych zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy. Z zastrzeżeniem ograniczeń budżetowych, przewiduje się, że program będzie dostępny od 25 marca do 21 maja 2022 roku .


Lekarz weterynarii leczący zwierzę z Ukrainy może wypełnić wniosek o zwrot kosztów. 

Pokrywane są koszty leczenia:

1. do pięciu psów, kotów, koni lub innych zwierząt domowych,

2. do kwoty 250 euro za zwierzę, np. opieka doraźna, choroby przewlekłe , w tym koszt użytych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać https://apply.vetsforukraine.com/how-it-works/
Regulamin dostępny jest na stronie  https://apply.vetsforukraine.com/terms-and-conditions/
Aby otrzymać zwrot kosztów, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znahduje się na stronie https://apply.vetsforukraine.com/

Do wypełnienia wniosku niezbędne jest hasło, które jest dostępne wyłącznie dla polskich lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu i wykonujących zawód w zlz.
W celu uzyskania hasła prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (należy podac imię i nazwisko lekarza weterynarii i numer PWZ).
Zwrot kosztów zostanie dokonany przez HSI w ciągu 4-8 tygodni.

Celem uniknięcia nadużyć hasło to nie będzie udostępniane publicznie!

Wciąż pomagamy Ukrainie i jej mieszkańcom

Koleżanki i Koledzy

Chcemy Wam przybliżyć ostatnie działania naszego śląskiego samorządu w sprawie Ukrainy. Od razu podkreślamy, że ciągle czujemy niedosyt i chcielibyśmy zrobić więcej. W tym miejscu należy sobie jednak wytłumaczyć, że taka pomoc ma wymiar długofalowy. Każdy robi tyle, ile potrafi w danym momencie. Te małe i większe działania przekładają się na coś naprawdę DUŻEGO

Zapraszamy WAS do wsparcia zbiórki finansowej zorganizowanej przez naszą Śl.I.L-W. Początkowo zaangażowaliśmy środki ze składek, jednak wiemy, że na dłuższą metę tak się nie da. Każda wpłata ma dla nas duże znaczenie!

Dane do wpłaty: konto ING
63 1050 1214 1000 0090 8155 6947 tytuł wpłaty: pomoc UA
Bardzo bardzo Wam DZIĘKUJEMY