Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Prośba Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

W imieniu naszego kolegi lek. wet. Wojciecha Nowaka zwracamy się do Koleżanek i Kolegów z prośbą o pomoc w leczeniu wnuka Kosmy Nowaka, który walczy z siatkówczakiem obuocznym. Nowotwór jest wyjątkowo złośliwy. Pomóc możemy poprzez przekazanie 1% na KRS 0000037904 cel szczegółowy 38716 NOWAK KOSMA. Kosma 10 lutego skończy 10 miesięcy. Od 5-go miesiąca życia walczy o zdrowie.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy.

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo i ochronę przez zakażeniem COVID-19 informujemy, że KASA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest nieczynna do odwołania.
Departament Opłat Środowiskowych przypomina, że wszelkich wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunki bankowe wskazane w informacji poniżej.
TERMIN złożenia sprawozdania za 2020 r. do 15 marca 2021 r.

Sprawozdanie składamy tylko i wyłącznie poprzez rejestr BDO:
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/
Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi - Karta usług SEKAP

Więcej informacji:

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/zbiorcze-zestawienia-o-odpadach.html

 

Nekrolog - zmarła lek. wet. Eugenia Kałuża

Z  żalem zawiadamiamy, że w wieku 85 lat
w dniu 24.01.2021 r. zmarła 

lek. wet. Eugenia Kałuża
były Rejonowy Weterynaryjny Inspektor
Sanitarny w Oddziale Terenowym w Żorach,
a po reorganizacji w Oddziale Rejonowym w Rybniku.

Infromacje o pogrzebie zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.

Lek. wet. Józefowi i Markowi Kałuży,
rodzinie i bliskim  Zmarłej  

wyrazy szczerego współczucia składa
Prezes i członkowie Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej