Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Wyciąg z "Dobrej praktyki wystawiania paszportów"

W związku z bardzo licznymi zapytaniami poniżej przytaczamy dwa punkty "Dobrej praktyki wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących"

8. Za prawidłowe wypełnienie paszportu oraz dokonanie wpisu w programie WETSystems odpowiada lekarz weterynarii wydający paszport. W przypadku popełnienia pomyłki w wypisywaniu paszportu lekarz weterynarii winien wypisać nowy druk paszportu (...)
14. W przypadku braku możliwości dokonania kolejnych wpisów w paszporcie w związkU z wypełnieniem wszystkich jego rubryk wcześniejszymi wpisami, uprawniony lekarz
weterynarii winien:
a) dokonać identyfikacji zwierzęcia i wdrożyć procedurę wydania nowego paszportu, za którego wydanie obciąża kosztami posiadacza zwierzęcia;
b) wpisać do nowego paszportu jedynie aktualne, ostatnie dane dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie, szczepienia przeciwko innym chorobom zakaźnym, profilaktyki i leczenia wobec kleszczy, profilaktyki i leczenia echinokokozy oraz wynik badania serologicznego w kierunku określenia miana przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny, a w programie WETSystems rozpocząć procedurę unieważnienia paszportu wskazując datę unieważnienia, jego powód oraz ewentualne uwagi dot. unieważnienia. Należy pamiętać, iż wprowadzić te dane w programie WETSystems może tylko lekarz, który wystawił dany paszport, w przypadku zaistnienia potrzeby unieważnienia paszportu wystawionego przez innego uprawnionego lekarza weterynarii należy skontaktować się z właściwą okręgową izbą lekarsko-weterynaryjną, wskazaną przez program WETSystems po wybraniu funkcji „Unieważnienie”. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku unieważnienie wymaga zatwierdzenia przez właściwą okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną;
c) unieważnić stary paszport poprzez przekreślenie jego stron zawierających dane właściciela, opis zwierzęcia i dane dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie z adnotacją „anulowano” oraz podpisem z datą oraz pieczęcią uprawnionego lekarza weterynarii. Anulowany paszport pozostawia się właścicielowi zwierzęcia.

Prośba Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

W imieniu naszego kolegi lek. wet. Wojciecha Nowaka zwracamy się do Koleżanek i Kolegów z prośbą o pomoc w leczeniu wnuka Kosmy Nowaka, który walczy z siatkówczakiem obuocznym. Nowotwór jest wyjątkowo złośliwy. Pomóc możemy poprzez przekazanie 1% na KRS 0000037904 cel szczegółowy 38716 NOWAK KOSMA. Kosma 10 lutego skończy 10 miesięcy. Od 5-go miesiąca życia walczy o zdrowie.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy.

Informacja dla składających zamówienia paszportowe.

Bardzo prosimy o uważne składanie zamówień i wpisywanie pełnych danych, np. adres do wysyłki (a nie samą nazwę ulicy, co jest najczęstszym uchybieniem), czy nazwisko kierownika zlz (a nie tylko imię).

BŁĘDNIE WYPISANE ZAMÓWIENIA SĄ ANULOWANE!!!

Podróżowanie ze zwierzętami towarzyszącymi z i do Wielkiej Brytanii po 01 stycznia 2021 r.

Podróżowanie ze zwierzątami domowymi do i z Wielkiej Brytanii od 01.01.2021

Pełne informacje na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Przemieszczanie-zwierzat-domowych-z-Wielkiej-Brytanii-do-Unii-Europejskiej/idn:1548

Dodatkowo broszura informacyjna MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/brexit--co-po-1-stycznia-2021

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii (z aktywnymi linkami) pdf smallpismo