Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Odbieranie odpadów weterynaryjnych w czasie epidemii.

Szanowne Koleżanki i Koledzy 

Spalarnia odpadów medycznych SARPI w Dąbrowie Górniczej nie przyjmuje odpadów weterynaryjnych, w związku z tym odpady te nie są odbierane przez niektórych przewoźników z zakładów leczniczych dla zwierząt.

Jestem po rozmowie z urzędnikiem w Urzędzie Marszałkowskim. Pan twierdzi, że jeszcze są spalarnie w Katowicach i Gliwicach, które spalają takie odpady medyczne weterynaryjne. Urzędnik ten sugerował, żeby prosić odbierających takie odpady o przekazywanie ich do tych spalarni. Nie wiem czy to się uda, ponieważ w sytuacji kiedy przewoźnik nie posiada umowy z taką spalarnią, czy uda się ją podpisać. Jednocześnie po zapytaniu czy możemy przez jakiś czas magazynować takie odpady urzędnik stwierdził, że reguluje to odpowiednia ustawa o magazynowaniu takich odpadów. Z tego co wiem to trzeba mieć zezwolenie Starosty i trzeba mieć chłodnię do tego celu.

Proszę o informacje jak wygląda sytuacja w tym zakresie.

Krzysztof Orlik - Prezes Rady Śl.I.L-W

UWAGA! ZJAZD Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W. w dniu 28 marca 2020r. ODWOŁANY!

Informujemy, że z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego w kraju, decyzją Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej został ODWOŁANY pierwotny termin odbycia Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W. Nowy termin Zjazdu zostanie ustalony po odwołaniu stanu zagrożenia i uspokojeniu epidemii, o czym powiadomimy listownie wszystkich delegatów.

Do czasu zwołania Zjazdu w Śl.I.L-W. obowiązuje preliminaż budżetowy na poziomie budżetu z 2019 roku oraz składka w wysokości 45 zł.

Ważne informacje w sprawie pandemii koronawirusa

W związku pojawieniem się w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, poniżej umieszczamy informację o najważniejszych zasadach ochrony przed wirusem, które nam lekarzom są dobrze znane. Jednocześnie prosimy o zachowanie rozsądku i dzielenie się niezbędną wiedzą z właścicielami zwierząt oraz klientami, by nie prowadzić do nieuzasadnionej paniki. Zamieszczone poniżej ulotki i informacje można umieścić w poczekalniach zakładów leczniczych dla zwierząt lub inspektoracie weterynarii.

pdf small plakat ogólny

pdf small jak zapobiegać zakażeniu

pdf small dezynfekcja rąk

Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W.

 

Materiały zjazdowe:

1. Lista delegatów - pdf small Lista delegatów na Zjazd

2. Regulamin Zjazdu - pdf small regulamin

3. Program obrad - pdf small program

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej -

5. Sprawozdanie Rady Śl.I.L-W - 

6. Sprawozdanie ROZ Śl.I.L-W. - pdf small sprawozdanie

7. Sprawozdanie Sądu Śl.I.L-W. - pdf small sprawozdanie

8. Sprawozdanie Skarbnika - pdf small sprawozdanie

9. Uchwała w sprawie składki - pdf small projekt uchwały

    - pdf small załącznik do uchwały nr 1

    - pdf small załącznik do uchwały nr 2

   - pdf small załączniki do uchwały nr 3-6

10. Uchwała w sprawie budżetu na 2020 - pdf small projekt uchwały