Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualizacja danych osobowych lekarzy weterynarii, członków Śl.I.L-W.

Zwracamy się z prośbą o uaktaulnienie swoich danych osobowych - przede wszystkim chodzi o aktualne dowody osobiste, dyplomy ukończenia studiów, dyplomy specjalizacyjne, stopnie naukowe, adresy korespondencyjne i inne. Ci lekarze weterynarii, którzy mają dostęp do bazy WetSystems mogą to dokonać samodzielnie po zalogowaniu się do systemu w "edycji profilu" - prawy górny róg, wizytówka użytkownika. Pozostałych prosimy o dostarczenie osobiste brakujących dokumentów do biura Izby - kserokopie robimy na miejscu, z dowodów osobistych robimy odpisy. Powyższe konieczne jest to prawidłowego prowadzenia Centralnego Rejestru Lekarzy Weterynarii i ułatwi wydawanie wszelkich zaświadczeń.

Informacja z Ministerstwa Cyfryzacji - skrzynka podawcza ePUAP

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 16.07.2019 roku aktywowano funkcjonalność podmiotu publicznego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej dla podmiotu publicznego - ŚLĄSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA, posiadającego identyfikator - SlIL-WKatowice.
W dniu następnym Państwa Elektroniczna Skrzynka Podawcza zostanie rozbudowana o:
- skrytkę o nazwie Skrytka_ESP posiadającą adres /SlIL-WKatowice/SkrytkaESP.
- skład o nazwie Skład_ESP.
Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:
- ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Kasy fiskalne on-line

Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Możliwość stosowania kas on-line oznacza, że nie nakłada się obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line (z wyjątkiem niektórych branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości - nie dotyczy to zakładów leczniczych dla zwierząt).

Stosowanie kas rejestrujących starego typu, poza branżami szczególnie narażonymi na nieprawidłowości, będzie możliwe do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej - w przypadku kas z papierowym zapisem kopii.


Podstawa prawna: pdf smallArt. 145b. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zmianami)

Poniżej zamieszczamy broszurę przygotowaną przez Ministerstwo Finansów dotyczącą zmian w zakresie kas rejestrujących od 01 maja 2019

pdf small broszura