Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Wnioski dot.paszportów do pobrania

Informujemy, że w celu ułatwienia procedury unieważnienia paszportów (wystawionych przez innych lekarzy weterynarii niż wnioskodawca) lub zmiany daty wystawiania paszportu (w związku z przekroczeniem terminu na wpisanie danych z paszportu) w bazie WetSystems przez pracowników biura, na naszej stronie internetowej w zakładce "Dokumenty do pobrania/paszporty" - https://izbawetkatowice.pl/dokumenty-do-pobrania/paszporty, jak również poniżej niniejszego tekstu, są zamieszczone gotowe wzorcowe wnioski, które mozna pobrać, wypełnić, podpisać, opieczętować i wysłać skan/zdjęcie jako załącznik mailem do biura izby (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

doc small wniosek o unieważnienie paszportów

doc small wniosek o zmianę daty wystawienia paszportu

Instrukcja GLW dot. powrotu uchodźców ze zwierzętami do Ukrainy

Poniżej zamieszczamy przedruk informacji przesłanej z GIW do powiatowych inspektoratów weterynarii celem przekazania lekarzom weterynarii wyznaczonym do szczepienia i czipowania zwierząt towarzyszących przybyłych do Polski w związku z wojną w Ukrainie:

Przekazuję informacje uzyskane od ukraińskich służb weterynaryjnych odnośnie powrotu uchodźców na Ukrainę ze zwierzętami towarzyszącymi.

W związku z wprowadzeniem stanu wojennego na Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. powrót właścicieli wraz ze zwierzętami towarzyszącymi na Ukrainę jest możliwy, gdy zwierzęta posiadają swój identyfikator (mikroczip), potwierdzone szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz gdy towarzyszą im dokumenty wymagane przez ustawodawstwo ukraińskie lub dokument wydany przez Inspekcję Weterynaryjną podczas przekraczania granicy ukraińsko-polskiej (pozwolenie na wjazd do UE).
Procedura ta dotyczy tylko tych Ukraińców, którzy uciekli do Polski po wprowadzeniu stanu wojennego od 24 lutego 2022 r. wraz ze zwierzętami domowymi.
Powyższa procedura dotyczy "powrotu" na Ukrainę, a nie klasycznego wjazdu.

Zaproszenie na Weterynaryjny Rajd Turystyczny Rochaś XIII

Poniżej zamieszczamy zaproszenie lek. wet. Sebastiana Konwanta Prezesa Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na:

Weterynaryjny Rajd Turystyczny Rochaś XIII
data: 24-26 czerwca 2022 r.
czas: 3 dni
miejsce: Szczytna - Rajd w Góry Orlickie, Bardo Śląskie - raffting na Nysie Kłodzkiej
opis: dokładny opis Rajdu zostanie zamieszczony wkrótce na naszej stronie. Baza znajduje się w ośrodku Kamela, ul. Sienkiewicza 30, 57-330 Szczytna ośrodek położony jest na skraju lasu.
Przyjazd w piątek po pracy.
W sobotę unikalny raffting na Nysie Kłodzkiej, wieczorem biesiada weterynaryjna. W niedzielę Rajd na Orlicę w Górach Orlickich, przejazd do Zieleńca - stamtąd łagodna trasa, część grupy z wózkami i małymi dziećmi - przejazd do schroniska PTTK Jagodna, potem marsz na szczyt Jagodną w Górach Bystrzyckich. Jest to najprawdopodobniej najłatwiejsza trasa w Koronie Gór Polskich, łatwa do pokonania, niczym alejka w parku - zapraszamy rodziców z małymi dziećmi.
organizator: Komandor Kol. Igor Kochanowski - przyjmuje zapisy tel. 606 479 555, mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Marek Wisła tel. 691 226 653
koszt: nocleg w ośrodku ze śniadaniem 120 zł

Ubezpieczenie V 2022 - IV 2023

Informujemy, że od 1 maja 2022 do 30 kwietnia 2023 wszyscy lekarze weterynarii, członkowie Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ubezpieczeni są w ramach składki członkowskiej na sumę gwarancyjną 50 000 zł, z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, jak również od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) związanych z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii (do/z pracy i w pracy, rozszerzony o ryzyko zawału serca i udaru mózgu), na sumę gwarancyjną 15 000 zł.

W ramach ubezpieczenia OC znajdują się sublimity sumy gwarancyjnej:
1. 5 000 zł na szkody wynikłe z używania urządzeń rentgenowskich oraz laserowych
2. 50 000 zł za udokumnetowane straty finansowe wynikłe z błędnego wystawienia przez lekarza weterynarii paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego
3. 100 000 zł za szkody w mieniu i na osobie, wynikłe z posiadania mienia ruchomego i nieruchomości na potrzeby wykonywanych czynności zawodowych.

W ramach ubezpieczenia NNW:
1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW odpowiada 1% sumy ubezpieczenia;
śmierć w wyniku NW - 100% sumy ubezpieczenia;

Aby ubezpieczyciel mógł wypłacić odszkodowanie należy do biura Izby przesłać/dostarczyć - roszczenie poszkodowanego na piśmie z wymienioną kwotą odszkodowania (udokumnetowaną), odpowiedż wskazanego w roszczeniu lekarza weterynarii, kserokopię dowodu osobistego lekarza weterynarii, którego roszczenie dotyczy. W przypadku NNW pismene zgłoszenie zaistniałej szkody, zaświadczenie od lekarza o udzielonej pomocy/leczeniu (dotyczy np. pogryzień przez zwierzę, kopnięcia, podziobania czy tym podobne). W przypadku NNW szkoda musi nastąpić podczas wykonywania pracy zawodowej lub drogi do lub z pracy. Również do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego (nie w skali 1:1, ale czarno-białe, lub powiększone).

Biuro Izby przygotowuje zaświadczenie dotyczące przynależności do Izby i opłacaniu składek i komplet dokumnetów przesyła do likwidacji szkód.