Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Prośba Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

W imieniu naszego kolegi lek. wet. Wojciecha Nowaka zwracamy się do Koleżanek i Kolegów z prośbą o pomoc w leczeniu wnuka Kosmy Nowaka, który walczy z siatkówczakiem obuocznym. Nowotwór jest wyjątkowo złośliwy. Pomóc możemy poprzez przekazanie 1% na KRS 0000037904 cel szczegółowy 38716 NOWAK KOSMA. Kosma 10 lutego skończy 10 miesięcy. Od 5-go miesiąca życia walczy o zdrowie.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy.

Informacja dla składających zamówienia paszportowe.

Bardzo prosimy o uważne składanie zamówień i wpisywanie pełnych danych, np. adres do wysyłki (a nie samą nazwę ulicy, co jest najczęstszym uchybieniem), czy nazwisko kierownika zlz (a nie tylko imię).

BŁĘDNIE WYPISANE ZAMÓWIENIA SĄ ANULOWANE!!!

Podróżowanie ze zwierzętami towarzyszącymi z i do Wielkiej Brytanii po 01 stycznia 2021 r.

Podróżowanie ze zwierzątami domowymi do i z Wielkiej Brytanii od 01.01.2021

Pełne informacje na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Przemieszczanie-zwierzat-domowych-z-Wielkiej-Brytanii-do-Unii-Europejskiej/idn:1548

Dodatkowo broszura informacyjna MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/brexit--co-po-1-stycznia-2021

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii (z aktywnymi linkami) pdf smallpismo

Przypomnienie o zasadach reżimu sanitarnego w zlz

Prezes Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwraca się do lekarzy weterynarii wykonujących praktykę zawodową w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz do podmiotów prowadzących zlz o zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie przestrzegania aktualnych przepisów i zaleceń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, w tym przepisów m.in. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) - tj. noszenie maseczek lub przyłbic zarówno przez personel zlz jak i opiekunów zwierząt, dezynfekcja rąk, przestrzeganie w miarę możliwości dystansu społecznego. Należy mieć na uwadze, że zakłady lecznicze dla zwierząt podlegają kontroli służb sanitarnych oraz policji na takich samych zasadach, jak inne placówki usługowe, tym samym niestosowanie się do obowiązujących reżimów sanitarnych może grozić m.in. postępowaniem mandatowym lub karą pieniężną wymierzaną w trybie administracyjnym.