Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Komunikat 1 - Święto Lekarzy Weterynarii

Jak co roku, Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej organizuje uroczyste obchody z okazji Święta Lekarzy Weterynarii. W tym roku uroczystości odbęda się 14 września w Kopalni Guido w Zabrzu. Część oficjana odbędzie się w Komorze Badawczej nr 8, gdzie również zostanie podany obiad, po czym w grupach po 24 osoby uczestnicy Święta zwiedzać będą poziomy 170 i 320. Korytarze zwiedzać mogą dzieci od lat 6, czas zwiedzania ok. 3 godziny, w korytarzach panuje temperatura ok. 16 stopni Celcjusza, zalecany jest więc odpowiedni ubiór oraz płaskie obuwie, z uwagi na różnice ciśnień, odradzane jest zwiedzanie poziomów osobom z ciężkimi schorzeniami; kobiety w ciąży powinny wcześniej skonsultować się z lekarzem.

Do 13 sierpnia włącznie biuro rozprowadzać będzie wejściówki na to Święto (za kaucją 10 złotych od osoby, kaucja zwrotna w dniu Święta).

 

Wakacyjny czas pracy biura Śl.I.L-W.

Przypominamy, że w miesiącach: lipiec i sierpień biuro Śl.I.L-W. czynne będzie codziennie, 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00

Ważna informacja dla obsługujących kasy fiskalne.

W związku wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących określającą nową matrycę VAT informujemy, że zgodnie z zapisami rozporządzenia od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe wytyczne dotyczące przypisywania stawek VAT do określonych liter (§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia):

"Podatnicy, prowadząc ewidencję przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy"

Nowa matryca stawek VAT musi zostać wprowadzona we wszystkich kasach fiskalnych – zarówno urządzeniach online’owych, jak i kasach z papierową lub elektroniczną kopią paragonu. Wszystkie nowe kasy muszą mieć stawki VAT przypisane do określonych liter zgodnie z nowym rozporządzeniem. Natomiast kasy, które zostały zafiskalizowane przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 1 maja 2019 r., wymagają zmiany matrycy stawek VAT. Właściciele urządzeń mają na to czas do 31 lipca 2019 r.
W związku z powyższym prosimy o zweryfikowanie przypisania stawek VAT w państwa kasach fiskalnych.

Ponadto w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, ustawodawca nałożył obowiązek podpisania oświadczenia przez wszystkich użytkowników urządzeń.
Pracownicy, zleceniobiorcy czy inne osoby, którzy już prowadzili ewidencję sprzedaży na kasie przed wejściem w życie nowych przepisów (niezależnie od formy zatrudnienia, także  wykonujący  pracę w ramach działalności gospodarczej), muszą zapoznać się z instrukcją i podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ewidencji najpóźniej do 31 maja 2019 r. Natomiast osoby, które rozpoczną pracę z kasą, muszą przekazać podatnikowi podpisane oświadczenie przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Oświadczenie składane jest na piśmie, w dwóch egzemplarzach, z czego jeden jest dla pracownika, a drugi powinien być przechowywany z dokumentami księgowymi, do wglądu w razie kontroli.

Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników, który sam obsługuje kasę fiskalna nie składa oświadczenia sam sobie.

W załączniku wzór oświadczenia wraz z instrukcją.

pdf small oświadczenie i instrukcja