Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Członkinie Śl.I.L-W na podium w Pucharze Polski Lekarzy Weterynarii w Ujeżdżaniu i Skokach przez Przeszkody!

Miło nam poinformować, że lek. wet. Daria Wróblewska, członkini Śl.I.L-W., wraz z klaczą Rakija, zdobyły 1 miejsce w Ujeżdżaniu podczas Pucharu Polski Lekarzy Weterynarii w Zakrzowie.

Wyniki:
Puchar Polski Lekarzy Weterynarii w Ujeżdżeniu, Zakrzów 29.09.2019r.

1 miejsce -  Daria Wróblewska, Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
2 miejsce -  Barbara Maj, Opolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna 
3 miejsce -  Klaudia Czwórnóg, Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna 

Natomiast lek. wet. Marta Markiewicz-Garcarz, na koniu Bajka, zdobyła 3 miejsce w końcowej kwalifikacji skoków przez przeszkody.
Wyniki:
Puchar Polski Lekarzy Weterynarii w Skokach przez przeszkody, Zakrzów 29.09.2019r.

1 miejsce - Małgorzata Żółkiewicz-Fiuk, Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
2 miejsce - Barbara Maj, Opolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
3 miejsce - Marta Markiewicz-Garcarz, Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Gratulacje dla zwycięzców !!! Gratulacje dla Naszych Koleżanek!!!

Wszystkie wyniki - Ludowy Klub Jeździecki Lewada https://zawodykonne.com/zawody/47/36

Październikowe posiedzenie Rady Śl.I.L-W.

Październikowe posiedzenie Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się  później niż wstępnie informowaliśmy, czyli 29 października 2019r. (wtorek)

Dokumenty, wnioski i sprawy, które powinny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy składać (przesyłać)              do dnia 22 października 2019r.

Za zmianę przepraszamy

Postępowanie z martwymi zwierzętami domowymi

W związku z licznymi pytaniami i informacjami zamieszczonymi m.in. na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie postępowania z martwymi zwierzętami domowymi informujemy:
I.
1. postępowanie ze zwłokami zwierząt uregulowane jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), a także rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
2. uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (a do nich zaliczone są zwłoki padłych zwierząt domowych) są materiałem kategorii 1 podlegającym usunięciu, czyli przetworzone w drodze sterylizacji ciśnieniowej w zakładzie utylizacyjnym, a następnie poddane procesowi spalenia lub współspalenia.
3. istnieje możliwość grzebania całych lub spopielonych zwłok zwierząt domowych (prochów), na zatwierdzonym grzebowisku/cmentarzu dla zwierząt/ (wykaz na stronie internetowej GIW)
4. zwłoki muszą być przewożone przez podmioty transportowe zajmujące się działalnością polegającą na odbieraniu martwych zwierząt od właścicieli lub z zlz i wywózką do zakładów czasowo składujących zwłoki (tzw. zakładów pośrednich) lub bezpośrednio do zakładów utylizacyjnych. Wśród takich podmiotów są też zakłady gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, schroniska dla zwierząt (rejestr podmiotów transportowych i zakładów pośrednich na stronie internetowej GIW)
II.
Właściciel/opiekun zwierzęcia padłego ma obowiązek:
1. przekazać zwłoki firmie transportującej uboczne produkty zwierzęce, która przewiezie je do zakładu pośredniego (np. do zakładu gospodarki komunalnej, schroniska) lub bezpośrednio do zakładu utylizacyjnego
2. Przekazać zwłoki zwierzęcia na grzebowisko (cmentarz) dla zwierząt.
III.
W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii zgonu zwierzęcia:
1. w zlz – kierownik zlz ma obowiązek przekazać zwłoki do utylizacji zgodnie z rozporządzeniem,
2. w przypadku eutanazji/uśpienia w miejscu zamieszkania właściciela – patrz postępowanie jak w II. Punkt 1.
Nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność polegająca na usuwaniu ubocznych produktów zwierzęcych (w tym zwierząt domowych) sprawują powiatowi lekarze weterynarii.