Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

O S T R Z E Ż E N I E - uwaga na wyłudzanie danych osobowych i danych bankowych "metodą na policjanta"

Za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zamieszczamy poniższe ostrzeżenie:

Według informacji otrzymywanych od wielu Koleżanek i Kolegów w ostatnich tygodniach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dochodzi do stosunkowo licznych prób wyłudzenia danych osobowych (w tym wrażliwych) od lekarzy weterynarii. Za każdym razem odbywa się to „metodą na policjanta" - chociaż w różnych wersjach, mających na celu uwiarygodnienie dzwoniącego (podawany stopień, imię i nazwisko policjanta) i wzbudzenie zaufania rozmówcy (informacja dzwoniącego, że dane rozmówcy zostały pozyskane w sposób przestępczy, a przez to jego konto bankowe jest zagrożone). Celem ostatecznym jest uzyskanie danych umożliwiających "dobranie się do konta bankowego".

Dlatego ostrzegamy Państwa przed pochopnym podejmowaniem takich rozmów z nieznanymi (szczególnie zagranicznym) numerami telefonicznymi oraz nawiązywaniem korespondencji e-mailowej z nieznanymi adresami lub otwieraniem „podejrzanych" linków.

Jednocześnie przypominamy, że Policja :

* nie pozyskuje żadnych danych osobowych przez telefon,
* nie prowadzi przesłuchania ani innych czynności przez telefon lub drogą e-mailową ,
* nie informuje przez telefon o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ani o wynikach prowadzonego postępowania .

Prezes Rady W-MIL-W

lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Komunikat w sprawie wycieczki na Litwę - nowy termin wycieczki.

W związku z otwarciem granic i luzowaniem obostrzeń związanych z koronawirusem planujemy wyjechać na zaplanowaną wycieczkę do Wilna.

Proponowanujemy dwa terminy wycieczki:

od 01 do 04 października lub od 07 do 10 listopada 2020 roku.

Prosimy wszystkich, którzy się zapisali na wycieczkę o kontakt z biurem Izby w sprawie potwierdzenia chęci uczestnictwa w wycieczce, propozycji terminu (wybierzemy ten, który będzie miał większe wzięcie) lub ewenualne złożenie rezygnacji z wyjazdu (tym którzy wpłacili zaliczke, będą one zwracane w całości). Na informacje czekamy do 30 czerwca 2020, do 14tej.

Termin wakacyjnego posiedzenia Rady Śl.I.L-W.

Wakacyjne posiedzenie Rady Śl.I.L-W. zaplanowane jest na 25 sierpnia 2020 r. (wtorek).

Wszelkie sprawy, wnioski i dokumenty, które winny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy dostarczyć do biura Izby (poczta, skrzynka pocztowa umieszczona na bramie wjazdowej do siedziby Izby, we wtorki i czwartki między 9.oo a 13.oo okienko podawcze w biurze Izby) do dnia 18 sierpnia 2020 r. (do godz. 14.oo) W związku z odpowiednią procedurą dotycząca zdalnego posiedzenia i podpisywania decyzji elektronicznie, dokumenty złożone po tym terminie będa rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie powyższych terminów.

Odbiór decyzji administracyjnych przez ePUAP

Wszystkim zainteresowanym wyjaśniam, że wysyłane decyzje administracyjne na adresy e-mail przypisane do skrzynki ePUAP, składowane są one w tzw. składach wirtualnych/ skrzynka zewnętrzna, skąd trzeba je pobrać (szczegóły - pomoc ePUAP). 
Zgodnie z przeprowadzoną rozmową z osobą odpowiedzialną za ePUAP - najlepszym rozwiązaniem jest wysyłanie decyzji bezpośrednio na adres skrzynki ePUAP, w związku z czym wszyskich zainteresowanych proszę o ponowne pobranie, wypełnienie - wpisanie adresu skrzynki i przesłanie oświadczenia na adres e-mail Izby.

Oświadczenie można pobrać w zakładce "dokumenty do pobrania"/ "stwierdzenie PWZ" lub "zlz" lub "paszporty", jak i jest zamieszczone poniżej niniejszego tekstu.

Ponadto informuję, że dedykowana przeglądarką dla ePUAP jest Microsoft Edge.

Magdalena Górska, kierownik biura Śl.I.L-W.

doc small oświadczenie