Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Lutowe posiedzenie Rady Śl.I.L-W.

Lutowe posiedzenie Rady Śl.I.L-W. zaplanowane jest na 23 lutego 2021 r. (wtorek).

Wszelkie sprawy, wnioski i dokumenty, które winny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy dostarczyć do biura Izby (poczta, skrzynka pocztowa umieszczona na bramie wjazdowej do siedziby Izby) do dnia 16 lutego 2021 r. (do godz. 14.oo). Dokumenty złożone po tym terminie będa rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie powyższych terminów.

Praca biura w okresie remontu

W związku z rozpoczynającym się remontem siedziby Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i trwającą epidemią biuro Śl.I.L-W. pracuje w trybie zdalnym do odwołania. Wszelkie sprawy prosimy kierować drogą mailową, przez skrzynkę ePUAP lub telefonicznie: 668351759, 668211493

Telefony stacjonarne nie są odbierane.

Komunikat w sprawie szczepień p/COVID 19

Informujemy, że Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna NIE PROWADZI listy i NIE PRZYJMUJE zgłoszeń na zapisy na szczepienia lekarzy weterynarii p/COVID-19.

Wszelkie informacje na temat wystąpienia KRL-W do Prezydenta RP i Ministra Zdrowia o wpisanie lekarzy weterynarii na listę w grupie 1 w sprawie szczepień są dostępne na stronie inyternetowej KIL-W www.vetpol.org.pl

 

Informacja dla składających zamówienia paszportowe.

Bardzo prosimy o uważne składanie zamówień i wpisywanie pełnych danych, np. adres do wysyłki (a nie samą nazwę ulicy, co jest najczęstszym uchybieniem), czy nazwisko kierownika zlz (a nie tylko imię).

BŁĘDNIE WYPISANE ZAMÓWIENIA SĄ ANULOWANE!!!